Muzeum vydává nový sborník

28. ledna 2010, kultura, přečteno: 3351×

Sborník Muzea Blansko za rok 2009 přináší články z mnoha oblastí historie Blanska a okolí. K dostání má být v únoru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozdělený je na studie, články a zprávy. Studie jsou rozsáhlejší texty. Pojednávají o pohřbech v kostele v Rájci a v Doubravici (Dr. Vašek). O choleře na Blanensku v 19. století vyšel ve zpravodaji podstatně zkrácený článek Doc. Grundy. Zde se jej čtenáři dočkají v plném rozsahu mapujícím nemoc od prvních výskytů v roce 1831 podrobně po jednotlivých obcích.

Pan Holas píše o ubytování vojáků v Újezdu u Černé Hory v II. polovině 19. století a popisuje válečný rok 1866. Tento článek svým způsobem souvisí s prací o choleře. Díky nim si čtenáři mohou udělat ucelenou představu o situaci na Blanensku v té době. Článek je navíc doplněn dobovými vzpomínkami.

Sborník Muzea Blansko 2009
O fotografii na obálku se postaral při loňském slavnostním ohňostroji na Blanenském vítání sv. Martina Miroslav Habeš.

V článcích se dočtete o historii železniční tratě Brno – Česká Třebová (Sychra), Dr. Bojda sepsal příspěvek k bombardování Blanska v dubnu 1945 doplněný o dobový dopis pana Nejezchleba dceři do Olomouce, který podrobně popisuje, jak to v Blansku v té době vypadalo. Válka, ale ta letecká, je námětem článku Davida Varnera – Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků – 1. díl, Ostrov u Macochy, Holštejn, Vilémovice.

Díky panu Štelclovi je zastoupena speleologie v podobě práce o odvodňovacím tunelu Punkevních jeskyní 1928–1929, popisující přípravu zpřístupnění jeskyní Dr. Absolonem. Zajímavý je článek pana Plcha o nálezu nejstarší pečeti Spešova. Symbol pečeti byl zřejmě vykládán jinak, než asi je jeho pravý význam. Přehled dějin blanenského muzea (k 50. výročí) zpracovala ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová.

Ve zprávách nechybí ta o činnosti muzea, dále o návštěvě arcivévodů 1809 v Císařské jeskyni (Svoboda). Pan Starycha sepsal zprávu o výstavě elektrických přístrojů vyráběných v regionu od roku 1911 i o velké soše Štefánika odlité ve slévárně DSB Euro. Jsou připomenuta výročí zajímavých osob Blanska. Rudolfa Hájka – bojovníka proti nacistům a komunistům a již zmíněného pana Starychy, člena a propagátora Společnosti pro identitu měřicí techniky (SPRIMT), které svoji sbírku předalo 30. listopadu 2007 Muzeu Blansko.

Dostává se i na smutná témata, nekrology. Tentokrát panu Karlu Bedřichovi Absolonovi a Vladimíru Jančíkovi.