Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/11

12. ledna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 2968×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 2. února 2010 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/11. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 3. února 2010 od 14.30 do 16.00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce  povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2010 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2010 do 30. června 2011, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2010/2011, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do  jednotlivých základních škol se přednostně přijímají děti, které mají trvalý  pobyt ve školském obvodu spádové  školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte školu jinou.

Zápis dětí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Blansku, Dolní Lhotě proběhne 2. února 2010 od 14.00 do 16.00 hodin.

Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, Žižkova 27 se uskuteční  15. února 2010 v době od 12.00 do 16.00 hodin na Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Dvorská 26: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1–32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého,  Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová,  Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského,  část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického (od ulice Wolkerova na východ), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od č. 31, sudá čísla od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Obůrka, Těchov (bez Češkovic).

Školský obvod spádové školy ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2:  ulice Alešova,       Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova,  Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1–37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (od ulice Wolkerova na západ), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám.Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání,  Rodkovského, Sadová (lichá čísla 1–29, sudá čísla 2–44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská,  Tovární,  Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:  ulice Absolonova,  Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská,  Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice),  Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter