Změna ve výši příspěvku na provoz motorového vozidla

29. ledna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4495×

V souvislosti s úspornými opatřeními vlády na rok 2010 došlo ke změně výše poskytovaného příspěvku na provoz motorového vozidla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Příspěvek na provoz motorového vozidla je poskytovaný jako jednorázová peněžitá dávka na období kalendářního roku. Pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P) se snižuje o 20 % na částku 3.360 Kč u jednostopého vozidla a 7.920 Kč u ostatních vozidel a pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (ZTP) se snižuje o 50 % na částku 1.150 Kč    u jednostopého vozidla a 3.000 Kč u ostatních vozidel. Toto opatření, jehož cílem je snížení výdajů státního rozpočtu, platí pouze pro rok 2010.

O tuto dávku je možné zažádat v průběhu celého kalendářního roku na Městském úřadu v Blansku, odboru sociálních věci. Žádosti jsou dostupné na Informacích v budově úřadu nám. Republiky 1, žadatelům nebudou rozesílány. Spolu s vyplněnou žádostí je třeba přinést osobní doklady žadatele i dopravované osoby, doklad o přiznání mimořádných výhod (průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod), tzv. velký technický průkaz a doklad potvrzující příbuzenský poměr žadatele k dopravované osobě (rodný list, oddací list).

Každoročně je dávka vyplacena více než 1.800 osobám. V průběhu prvního týdne bylo podáno již 105 žádostí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter