Počet obyvatel města Blanska = 21.107

23. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 10543×

K datu 4. 1. 2010 bylo ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko hlášeno k trvalému pobytu 63.577 obyvatel. V územním obvodu Blanska jich je 21.107.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z celkového počtu 21.107 obyvatel je 20.197 občanů ČR – mužů 9.771, žen 10.426 a 910 cizinců.

Občanům města Blanska se v roce 2009 narodilo 204 dětí, 193 občanů města Blanska zemřelo. Z Blanska se odstěhovalo 387 občanů, 212 občanů se do Blanska přistěhovalo. V rámci územního obvodu města se přestěhovalo 604 občanů a bylo vedeno 114 řízení ve věci zrušení trvalého pobytu. Občané města Blanska uzavřeli 129 manželství.

Údaje o cizincích:

Typ pobytu

celkem osob

z toho muži

z toho ženy

dlouhodobý pobyt

411

216

195

přechodný pobyt občana EU

159

101

58

trvalý pobyt občana EU

40

24

16

trvalý pobyt cizince

300

133

167

Typ pobytu

Mongolsko

Ukrajina

Vietnam

Moldavsko

Ostatní

dlouhodobý pobyt

352

34

12

4

9

přechodný pobyt občana EU

Slovensko

141

Itálie

5

Bulharsko

5

Německo

3

Ostatní

5

trvalý pobyt občana EU

Slovensko

26

Polsko

5

Rakousko

2

Nizozemí

2

Ostatní

5

trvalý pobyt cizince

Ukrajina

92

Mongolsko

118

Vietnam

34

Chorvatsko

5

Ostatní

51

Porovnání let 2007–2009

Územní obvod města Blanska

2007 (k 5. 1. 2008)

narozeno

204

zemřelo

172

odstěhováno

347

přistěhováno

246

uzavřená manželství

145

celkem obyvatel

21.042

2008 (k 5. 1. 2009)

narozeno

220

zemřelo

163

odstěhováno

330

přistěhováno

315

uzavřená manželství

155

celkem obyvatel

21.204

2009 (k 4. 1. 2010)

 

narozeno

204

zemřelo

324

odstěhováno

387

přistěhováno

212

uzavřená manželství

76

celkem obyvatel

21.107

Cestovní doklady

Na úseku cestovních dokladů bylo v roce 2009 žadatelům vydáno 1.944 CD, z toho 120 CD bez strojově čitelné zóny, e-pasů bylo vydáno 1.824. Z toho občanům mladším 15 let bylo vydáno 520 e-pasů a 29 CD bez strojově čitelné zóny.

Občanské průkazy

Na úseku občanských průkazů bylo v roce 2009 občanům vydáno 4.411 OP, z toho 553 prvních OP pro 15leté.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter