Komunitní plánování sociálních služeb v Blansku je procesem s konkrétními výstupy

24. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 2919×

Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím které plánujeme rozvoj sociálních služeb na území města a to pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Procesu komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb a zadavatel (Město Blansko). Řízení procesů je závislé na vzájemné spolupráci a společné dohodě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Komunitní plánování se stává metodou, která je stále více využívána v sociální ekonomice. Zkušenosti s tímto procesem začala Česká republika čerpat již v roce 1996 z Anglie. Zákonný rámec tento proces však získal až s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Plánování je směřováno do budoucnosti. Určuje, čeho má být v oblasti sociálních služeb dosaženo a jak. Zahrnuje plánovací aktivity zaměřené na stanovení budoucích cílů a vhodných prostředků pro jejich dosažení. Výsledkem celého procesu za určité období je plán, tj. psaný dokument specifikující akce, které musí organizace uskutečnit. Plán obce slouží kraji k získání objektivních podkladů pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a dochází tak i k provázanosti při rozdělování dotací v souladu s reálnými potřebami.

Celý proces druhé etapy komunitního plánování ve městě, jeho výstupy a aktivity jsou zapracovány do dokumentu II. Komunitního plánu sociálních služeb na období 2010-2011, který na svém  17. zasedání dne 9. března 2010 schválilo usnesením č. 222 Zastupitelstvo města Blansko. Připomínky k tomuto dokumentu může vyjádřit  každý občan města.  Připomínkovací formuláře jsou volně ke stažení na www.blansko.cz v sekci odboru sociálních věcí, který se celým procesem komunitního plánování zabývá.

Pozor! Připomínky je nutné zaslat nejpozději do 30. dubna 2010!

Připomínkovací formuláře je možné také předat osobně na oddělení sociálních služeb Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, kancelář č. 20, 30, 31 a nebo odeslat elektronicky na emailovou adresu komunitni.plan@blansko.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter