ŠLP Křtiny vytěží stromy poškozené po zimě

14. března 2010, tiskové zprávy, přečteno: 3546×

Blíží se jaro. V tomto období, tak jako každý rok, se zvyšuje počet lidí, kteří přicházejí do lesů, aby využili jarní přírodu pro rekreaci i sport. Letošní zima byla mimořádná nejen z pohledu dlouhotrvající sněhové pokrývky, ale i kvůli extrémně silné ledovce, která způsobila poškození větví, vrcholků stromů a v některých případech mohlo dojít i k narušení stability stromů. Je samozřejmé, že v lesních rezervacích, které se zpravidla ponechávají samovolnému vývoji, je riziko pádu stromů nebo jejich částí ve srovnání s hospodářským lesem výrazně vyšší.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pokud je narušení stability zjevné, budeme postupně tyto stromy těžit, aby se snížilo nebezpečí úrazů v důsledku pádu stromů, či jejich částí. Žádáme Vás však o trpělivost s odstraňováním vývratů, neboť musíme současně plnit závazky plynoucí z obchodních vztahů i zvážit nebezpečí rozvoje podkorního hmyzu v poškozených jehličnatých porostech. Na základě provedeného průzkumu stavu lesa máme zpracován postup prací, který, ač je nám to líto, nemusí vždy odpovídat Vaší představě o ideálním řešení situace.

Budeme potěšeni, pokud se aktivně zapojíte do procesu „jarního úklidu lesa“ tím, že nás na nestabilní stromy či větve upozorníte (e-mail:slp@slpkrtiny.cz) a taktéž tím, že se nebudete vystavovat riziku závažného zranění vstupováním do porostů, v kterých těžba probíhá, nebo v době nedávné probíhala. Riziko úrazu představují především nalomené větve, jak v důsledku zatížení ledovkou, tak v důsledku těžby staticky narušených stromů, a dále pak neočekávaný pohyb vytěžených kmenů na skládkách dříví v důsledku zdánlivě nepatrných sil, které můžete způsobit (častěji Vaše děti) i drobným pohybem či pouhým usednutím na tyto skládky. Prosíme Vás – nepodceňujte uvedená nebezpečí!

Abychom předešli nedorozumění v případě Vašich požadavků na zajištění pokácení stromů či odstranění větví, které ohrožují nebo by mohly ohrožovat Váš majetek, informujeme Vás o právní úpravě této problematiky. Zákon o lesích č . 289/95 Sb. v § 22 ukládá vlastníkům nemovitostí nebo investorům provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření k zabezpečení jejich majetku před škodami způsobenými existencí lesa. Obdobnou povinnost v obecné rovině ukládá § 417 občanského zákoníku. K provedení těchto nezbytných opatření je potřebný souhlas vlastníka lesa. V případě, že vlastník lesa s rozsahem či charakterem nezbytně nutných opatření nesouhlasí, rozhodne orgán státní správy lesů. Věříme, že vždy najdeme společně řešení bez potřeby „arbitra“.

Máte-Ii pocit potenciálního ohrožení provozu na veřejných komunikacích pádem stromů či větví, obracejte se prosím na organizaci pověřenou správou a údržbou konkrétní silnice „v ohrožení“. Podle rozsahu a charakteru příčiny ohrožení provozu společně se správou silnic nalezneme řešení, jak situaci vyřešit .

Přejeme Vám příjemný, ničím nerušený pobyt v našich lesích. Věříme, že dodržování uvedených ravidel Vám k tomu pomůže.

Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
ředitel podniku

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelova univerzita v Brn ě
Křtiny 175
67905 Křtiny
telefon +420 516 428 811/ fax +420 516 428 812
www.slpkrtiny.cz
slp@slpkrtiny.cz

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter