V nemocnici využijí solární ohřev užitkové vody

12. března 2010, tiskové zprávy, přečteno: 2897×

Nemocnici Blansko byla schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí z fondů Evropské unie na projekt „Solární ohřev TUV Nemocnice Blansko“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na realizaci projektu obdrží Nemocnice Blansko dotaci ve výši 5 mil. Kč, přičemž celková hodnota investiční akce je 7 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení projektu je duben 2010, ukončení červenec 2010.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie Nemocnice Blansko používané k ohřevu TUV a tím i snížení provozních nákladů. Realizací projektu dojde rovněž ke snížení tepelných ztrát.

V souladu s cíli Evropské unie – „zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie“ je rovněž specifickým cílem tohoto projektu využití obnovitelných zdrojů energie pro získání tepla, které bude použito pro předehřev a ohřev části spotřeby spotřebované teplé užitkové vody v Nemocnici Blansko.

Z důvodu snížení produkce emisí ze spalování zemního plynu a snížení provozních nákladů na výrobu teplé vody byla zvolena varianta způsobu předehřevu teplé vody pomocí solárních kolektorů a akumulačních zásobníků.

Realizace přinese omezení emisí znečišťujících látek, zejména tuhých látek a omezení emisí hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého.

Dalším cílem projektu je snížení spotřeby primárních paliv díky přechodu na obnovitelné zdroje energie.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter