Za odpad zaplatí i lidé s trvalým pobytem na radnici

22. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3705×

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku. Tou podstatnou změnou je to, že ve staré vyhlášce platilo osvobození z poplatku za odpad pro poplatníky, kteří mají úředně stanoven trvalý pobyt na adrese Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3. Dle nové obecně závazné vyhlášky i tito občané mají povinnost platit poplatek za odpad.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato povinnost jim vznikne od července 2010. Budou tak muset zaplatit na druhé pololetí částku 246 Kč. Město k tomuto kroku přistoupilo z důvodu trvalého nárůstu počtu na radnici přihlášených obyvatel. Vychází z toho, že to není vždy jen proto, že by neměli kde bydlet, ale mnoho jich zde je nahlášeno účelově, např. kvůli exekutorům. V současné době se to týká asi 400 lidí, kteří jsou na radnici ke konci roku 2009 zapsáni. A předpokládá se, že letos jich asi 80 přibude. Při prodeji městských bytů vychází najevo nesrovnalosti v evidenci obyvatel, např. u lidí, kteří se již odstěhovali, byt vrátili nebo byli vystěhováni soudně, ale stále si tam nechali trvalý pobyt, nezměnili si ho. Město dá z moci úřední žádost a městský úřad to vyřídí a musí je odhlásit.

Pro všechny občany s nahlášeným trvalým pobytem na radnici je nyní ještě důležitější, aby si svou poštu na úřadě vyzvedávali. „Vytiskneme jim složenky a uložíme jim je zde na úřadě. Pokud si pro poštu chodí, dozví se o novém poplatku tímto způsobem. Jinak se to mohou dozvědět z tisku nebo internetu a navíc mohou přijít zaplatit i bez složenky. Když přijdou na pokladnu a nahlásí své iniciály, zjistí hned, kolik mají zaplatit,“ říká o informovanosti poplatníků vedoucí oddělení plateb, poplatků a rozpočtu MěÚ Blansko Jan Šustáček.

Na úřadě jsou hlášeny tři skupiny lidí. Jednak lidé, kteří nemají opravdu kde bydlet a bydlí v nájmu nebo u někoho známého, ti si pro poštu chodí. Pak jsou to bezdomovci, kteří nereagují vůbec na žádné výzvy a nakonec lidé, třeba odsouzení, kteří si poštu vyzvednou jen občas. Ale třeba odsouzeným ve výkonu trestu se poplatek automaticky odpouští.

Nová povinnost pro tyto lidi může mít další důsledky. Nezaplacením poplatku za odpad se stanou dlužníky. „Podle zákona pak postupujeme tak, a to ve vztahu ke všem plátcům tohoto poplatku, že koncem roku pošleme platební výměr na poplatek. Ke konci ledna navyšujeme původní poplatek o 70 %. Následně výzvu k zaplacení daňového nedoplatku. Nereagují-li dlužníci ani na tuto výzvu, oslovujeme banky, popř. sociální správu a podobné instituce, zda tam dotyčný má účet nebo zda pobírá nějaký důchod. A nakonec je to exekuce na příjmy. Nemá-li dotyčný příjmy, evidujeme pohledávku 20 let a průběžně oslovujeme banky, zda dotyčný nemá nový příjem. Po této době je pohledávka promlčena,“ seznamuje se všemi kroky k vymožení pohledávky Šustáček.

K bezdlužnosti Město přihlíží např. při zařazování do pořadníku na byty. Tuto skutečnost pracovníci úřadu také průběžně kontrolují a z pořadníku pak jsou vyřazeni lidé, kteří Městu dluží nějakou finanční částku.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter