Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – kompletní přehled

24. dubna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4742×

Přehled všech vybudovaných i plánovaných úseků cyklostezek na území města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Současnost

Úsek „Salmův jez“ byl dokončen v roce 2006 a jeho celkové náklady byly cca 2,5 mil. Kč vč. DPH. Plocha vybudovaných ploch činí 1350 m2.

Úsek B byl dokončen v roce 2008. Délka tohoto úseku je 435,5 m. Celkové náklady byly cca 1,2 mil. Kč. Na tento úsek město Blansko obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši cca 0,9 mil. Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje cca 80 tis. Kč.

Realizace úseku ul. Poříčí započala v září 2009 a skončila v říjnu 2009. Celkové náklady stavby – 1,88 mil. Kč. Město Blansko obdrží dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši cca 1,73 mil. Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje cca 0,15 mil. Kč. Délka cyklostezky činí 300 m.

Na úseku A započaly stavební práce v 7/2009 a navazuje na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu a dokončený úsek B. Tento úsek byl dokončen v září 2009.

Úsek C a část úseku D, úsek E (lávka přes mlýnský náhon) a úsek F budou dokončeny v tomto roce. Úseky A, C, D, E a F jsou navrženy jako komunikace se smíšeným provozem chodců a cyklistů s asfaltovým povrchem. Celková délka těchto úseků je 880 m. Celkové náklady stavby – cca 8,0 mil. Kč.

Na úseky A, C, D, E a F obdrží Město Blansko dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši cca 6 mil. Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje cca 0,5 mil. Kč.

Budoucnost

Výstavba úseku A–B se předpokládá po roce 2011. Délka úseku bude cca 200 m.

Na úsek „U Salmova mlýna“ je vydáno územní rozhodnutí. Předpokládaný termín pro zahájení výstavby je v roce 2011/12. Délka tohoto úseku bude cca 271 m.

Na úseky G a H je vydáno územní rozhodnutí. Délka úseku G bude cca 85 m a délka úseku H bude cca 516 m. Předpokládaný rok výstavby je v roce 2011/12.

Úsek „Autobusové nádraží“ je momentálně v projektové přípravě. Výstavba tohoto úseku se předpokládá v roce 2011/12. Jeho délka by měla být 220 m.

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravujeme řešení Jantarové cyklostezky od mostu u ředitelství ČKD po odbočku na Adamov u mostu pod Novým hradem.

cyklostezky na území města – mapa

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter