Poskytování služeb „péče o tělo“ s pomocí přístrojů

15. dubna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3335×

Pracovníci živnostenského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti stále častěji setkávají s případy, kdy podnikatelé používají při své živnostenské činnosti různou přístrojovou techniku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Např. v předmětech podnikání provozování solárií, činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, kosmetické služby, masérské, rekondiční a regenerační služby, podniká v územním obvodu Obecního živnostenského úřadu Blansko cca 184 podnikatelů, z čehož je patrno, že se jedná o služby poměrně rozšířené.

V některých případech se jedná o přístroje, které bývají využívány zejména ve zdravotnictví k léčebným účelům. Jedná se o tzv. zdravotnické prostředky. Přičemž platná česká i evropská legislativa nerozlišuji možnost jejich využívaní dle toho, zda osoba, která je používá má nebo nemá zdravotnické vzdělání. V důsledku to znamená, že i tento přístroj může být využíván v rámci živnostenského podnikání, ale je nutné si uvědomit, že pouze a jedině k neléčebným službám. Rozhodující pro užívání přístrojové techniky a to bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o přístroj posouzený jako zdravotnický prostředek, je tedy v rámci živnostenského podnikání účel poskytované služby.

Podnikatel může nabízet nebo poskytovat službu, popřípadě v propagačních materiálech (reklamě) uvádět, že se jedná o regenerační, preventivní a podpůrný účel, nedeklaruje v žádném případě léčebný charakter výkonu nebo zlepšení stavu nemocného orgánu, tkáně či systému, nepoužívá slova jako je terapie apod. Při poskytování těchto služeb „péče o tělo“ zákon o ochraně veřejného zdraví navíc výslovně zakazuje výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.

Pokud tedy podnikatel v propagačních materiálech deklaruje, že se jedná o léčbu, léčení a uzdravení, ovlivňování nemocí nebo zásah na nemocném systému, orgánu či tkáni a tomu odpovídající činnosti provádí, jedná se o zdravotní péči, která je poskytovaná v rozporu s právními předpisy upravujícími oblast ochrany veřejného zdraví. Tyto činnosti mohou vykonávat pouze zdravotnická zařízení (státní či nestátní) s patřičným personálním (lékaři a další zdravotničtí pracovníci), věcným a technickým zabezpečením a zejména pak i transparentní právní odpovědností za poskytované služby. Důsledek provádění těchto činností tedy směřuje až k trestnímu oznámení podle příslušných ustanovení trestně právních předpisů.

V souvislosti s touto problematikou je vhodné upozornit ještě na jednu situaci porušování právních předpisů (a to bez ohledu na to, zda je či není používán jakýkoliv přistroj), která nastává v případě, kdy podnikatel deklaruje v reklamě zdravotní péči, která ve skutečnosti žádnou zdravotní péčí není. V tomto případě jde o reklamu, která je nekalou obchodí praktikou. Jedná se o správní delikt, za který se uloží pokuta až do výše 5.000.000 Kč – je tedy zřejmé, že ze strany státu je na dodržování zákona kladen důraz.

Ze strany podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona je nutné si uvědomit, že překračování rozsahu živnostenského oprávnění je v rozporu se zákonem a je nutné počítat s důsledky, které z toho vyplývají. Považujeme za vhodné upozornit spotřebitele, kteří nabízené služby využívají, resp. hodlají využívat, aby si při přijímání nabízených služeb uvědomili i svou rozhodující míru odpovědnosti za své zdraví.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter