Zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší

2. dubna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3129×

Každoročně v termínu do 31. března mají dle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé zvláště velkých, středních a vyjmenovaných malých zdrojů znečišťování ovzduší povinnost předat na příslušný správní orgán podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko eviduje ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko celkem 103 provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší, v minulém roce 31 z nich vyměřil poplatky ve výši 106.100 Kč a zálohy na poplatky ve výši 87.000 Kč. Zbývajícím provozovatelům nebyly poplatky vyměřeny, neboť nedosahovaly zákonem určené výše 500 Kč potřebné k vyměření poplatku. Jednalo se zejména o zdroje plynové kotelny.

Na území města Blanska bylo loni zpoplatněno celkem 11 provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší, kterým odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko za rok 2009 vyměřil poplatky ve výši 9.600 Kč. U těchto malých zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti, se zpoplatňují pouze emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek v zákonem určeném rozmezí sazeb.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter