Město zahájilo práce na stavbě kompostárny

31. května 2010, ostatní, přečteno: 5979×

Staveniště bylo stavební firmě předáno již 3. května. K letošní největší investiční akci, vybudování zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů (kompostárny), přivedla Město platná legislativa v České republice a v Evropské unii, kde existuje směrnice o skládkách odpadu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Naším zákonem je městům nařizováno, jakým způsobem se má likvidovat odpad. Jedním z nich je i bioodpad – odpad likvidovatelný pomocí mikroorganizmů, bakterií, kvasinek, červů nebo žížal. V Blansku máme velké plochy zeleně. Odpad z jejich údržby potřebujeme odpovídajícím způsobem likvidovat. Doposud jsme jej vozili do Boskovic nebo Ostrova u Macochy. A doprava je poměrně nákladná,“ vysvětluje místostarosta Jindřich Král, proč se Město rozhodlo investovat do vlastní kompostárny.

plán umístění kompostárny vedle ČOV
Budova kompostárny o velikosti 30×17×8 m vyroste v těsné blízkosti čistírny odpadních vod.

Technické služby sečou trávu ve městě na více než 50 ha a vyprodukují cca 500 tun zeleného odpadu. K tomu je nutné přičíst další odpad z prořezu stromů. Zlikvidováno zde bude cca 600 tun kalů z čistírny odpadních vod. Také proto je kompostárna situována do její těsné blízkosti.

Výrobní kapacita nového zařízení je cca 1.800 tun kompostu ročně, který může být následně využit pro naše účely, tedy hlavně na zeleň a pozemky ve vlastnictví Města. Ale i pro zemědělská družstva v okolí, případně za přijatelnou cenu i pro občany.

„Prioritně budeme likvidovat vlastní produkci. Nicméně kompostárna bude otevřená a veřejně přístupná a kdokoliv sem bude moci odpad ze své zahrady vozit. Předpokládáme také, že ve 14denních cyklech budou moci domácnosti přidat k popelnicím igelitové pytle s bioodpadem. Bude zvlášť sbírán a převážen ke kompostování,“ slibuje Král.

Předpokládaný objem prostředků na dodávku stavby, ať už je to hala, technologie, mechanizmy nebo inženýrská činnost, je odhadem 50–55 milionů korun. Na vybudování kompostárny získá Město Blansko dotaci ve výši 40 % nákladů stavby z operačního programu životní prostředí. Zbylé prostředky uhradí Město ze svého vlastního rozpočtu.

Stavba má být hotová v květnu 2011. V jejím průběhu budou provedeny čtyři zkušební cykly na likvidaci bioodpadu – test podzimních, letních i jarní seče. Po jejich vyhodnocení bude kompostárna zkolaudována a uvedena do provozu.

„Je to investice do budoucna, do ekologie, řešení odpadů tak, aby bylo možné jejich další využití. Kompostárna bude navíc regionálně využitelná. Tak jak budou muset obce plnit plán odpadového hospodářství, budou muset i prokazovat, jak likvidují bioodpad. Předpokládáme, že některé obce využijí naše kapacity,“ věří v návratnost investice Jindřich Král.

EU loga, operační program životní prostředí

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter