Povinnosti držitelů průkazu mimořádných výhod

19. května 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4013×

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany jsou poskytovány podle druhu a stupně zdravotního postižení. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou, proto by měl občan, kterému je průkaz zapůjčen, povinen dbát na to, aby údaje odpovídaly skutečnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kromě výše uvedeného je povinen chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím.

Držitelé průkazu mají řadu výhod. Nejznámější jsou výhody spojené s přepravou v hromadných dopravních prostředcích. Dále jsou držitelé průkazu osvobozeni od placení některých správních poplatků (např. poplatek při zápisu do registru vozidel, vydání řidičského průkazu, poplatek na podporu sběru, zpracování a odstranění autovraků).

Určité výhody nabízí i poskytovatelé telekomunikačních služeb. Škála výhod je rozmanitá, proto je dobré se při jednání na úřadech ptát a upozorňovat na skutečnost, že je daná osoba držitelem průkazu. Zvláštní označení motorového vozidla (znak vozíčkáře v modrém poli) lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je ve vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Upozorňujeme občany, jestliže byl na základě rozhodnutí změněn stupeň mimořádných výhod nebo průkaz odejmut nebo došlo ke změně platnosti průkazu, je třeba vrátit do 8 dnů průkaz mimořádných výhod i zvláštní označení motorových vozidel.

Zneužití průkazu mimořádných výhod či zvláštního označení motorových vozidel je přestupkem a za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.

Žádáme všechny, kdo mají v držení průkaz mimořádných výhod a zvláštní označení motorových vozidel zemřelého občana, aby jej odevzdali na městském úřadu, odboru sociálních věcí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter