Pozvánka na zasedání zastupitelstva

26. května 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3560×

18. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 6. 2010 od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh programu

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Výkupy pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 6. Prodej – ZŠ Obůrka
 7. Prodej – nemovitosti na Starém Blansku
 8. Prodej – 9. května 20 – změna o prodej id. ½ pozemku parc. č. st. 1319/3
 9. Prodej – Údolní 15 – změna o prodej id. ½ pozemku parc. č. st. 1324/1
 10. Prodej – Údolní 13 – změna o prodej id. ½ pozemku parc. č. st. 1326/2
 11. Prodej – Bezručova 5 – volný byt č. 49
 12. Prodej – 9. května 20 – volné byty č. 8, 17 a 24
 13. Prodej – Chelčického 32 – volný byt č. 28
 14. Prodej – Chelčického 48 – volné byty č. 8 a 33
 15. Prodej – Chelčického 56 – volný byt č. 21
 16. Žádost o prodloužení termínu platby
 17. Žádost o prodej bytu – výjimka
 18. Dotace z rozpočtu města na rok 2010 poskytovatelům sociálních služeb
 19. Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“
 20. Příspěvky a dotace z rozpočtu města pro rok 2010
 21. Informace o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2010/11
 22. Příspěvky a dotace z rozpočtu města pro rok 2010
 23. Rozbor Hospodaření města, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města za rok 2009
 24. Rozpočtový výhled Města Blansko 2010-2013
 25. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města
 26. Rozpočtová opatření
 27. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 28. Stanovení počtu členů zastupitelstva města
 29. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 30. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter