Punkevní a Kateřinské jeskyně slaví stovku

13. května 2010, tiskové zprávy, přečteno: 5111×

Ke stoletému výročí vydala Správa jeskyní příležitostné pohlednice a připravila výstavy v areálech Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně. V sobotu 15. 5. vystoupí během vybraných prohlídek v Kateřinské jeskyni „Pražský trubačský sbor“ a možná se objeví i Kateřinské čarodějnice.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podzim roku 1909 se významně zapsal do historie české speleologie. 26. září se podařilo členům sekce pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném proniknout do prostor Punkevních jeskyní. Tím byla započata etapa objevných a zpřístupňovacích prací jeskynního systému mezi propastí Macochou a vývěrem Punkvy. Desátého října objevili členové sekce i nové části Kateřinské jeskyně s unikátní krápníkovou výzdobou.

Objevování Kateřinské jeskyně

Tehdy nově vytvořená Společnost pro zachování jeskynních krás chtěla využít ještě letní sezóny roku 1910 a připravovala rychlé zpřístupnění obou objevených jeskyní.  Souhlas se zahájením instalačních prací v jeskyních byl dán dopisem ze dne 5. 4. 1910. Práce v jeskyních byly zahájeny 7. dubna 1910 a byly spojeny s velkými náklady. Zednické a nádenické práce 14.000 K, instalace elektrického osvětlení 22.000 K, schody, zábradlí a sítě 3.900 K. Celkové náklady přesáhly částku 40.000 K. Další objevné práce byly prozatím ukončeny, aby jeskyně mohly být otevřeny o svatodušních svátcích.

Cituji: „V sobotu dne 14. května 1910 byla vernisáže, jíž se zúčastnili místodržitel, president vrchního zemského soudu, zemský hejtman moravský, zástupci ministerstva veřejných prací a ministerstva železnic, řada vysokých zemských i státních úředníků, zemští a říšští poslanci, ředitelé a profesoři vysokých, středních i odborných škol, atd. Z Brna do Blanska vypraven nákladem Společnosti zvláštní vlak se salonními vozy, z Blanska do jeskyní jelo na 50 kočárů. Účastníků bylo na 300 a všichni měli do jeskyní vstup volný. V neděli pak svatodušní byly jeskyně  všemu obecenstvu přístupny. Ve Skalském mlýně uspořádána národní slavnost, v restaurační zahradě účinkovala Kopákova hudba národní z Brna. I v pondělí a úterý svatodušní byly jeskyně otevřeny, načež na týden zavřeny, aby některé práce instalační mohly býti dokončeny a jeskyně obecenstvu trvale učiněny přístupnými.“

Zatímco návštěvní okruh z roku 2010 v Kateřinské jeskyni zůstal až do dnešních dnů v podstatě nezměněn, byly Punkevní jeskyně dále postupně objevovány a zpřístupňovány až do roku 1948.

Jiří Hebelka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter