Investiční akce o prázdninách 2010

23. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3399×

Přehled investičních akcí na území města Blanska v období letních prázdnin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novostavba zařízení biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna)

 • práce byly zahájeny první týden v květnu t. r., do konce prázdnin by měly být zrealizovány komunikační plochy, inženýrské sítě a  skelet budovy. Očekávaná prostavěnost cca 15 mil. Kč.
 • ukončení 05/2011, celkové náklady 54 mil. Kč, dotace 40 %, tj. 21,6 mil. Kč

Chodník za Kauflandem

 • jedná se o propojovací chodník areálu Kauflandu kolem potoka Sloupečníku v délce cca 30 m, navazující na komunikaci kolem odborného učiliště
 • zahájení prací v červenci 2010
 • očekávané náklady do 100 tis. Kč

Regenerace panelového sídliště Písečná, Blansko – IV. etapa

 • obsahem této etapy je rekonstrukce dětského hřiště na ulici Pod Javory, úprava okolí a zeleně a rozšíření parkovacích stání (o cca 10 park. míst) okolo obchodního centra na Písečné, nová parkovací stání na ulici Sušilově (cca 32 míst), úprava herního zákoutí na ulici Jasanové (pod bytovým domem za výrobnou lahůdek)
 • vypsáno výběrové řízení, zahájení prací červenec 2010
 • očekávané náklady do 5 mil. Kč, dotace z MMR ve výši 70 %, tj. 3,5 mil. Kč

Oprava místní komunikace V Pasekách, Klepačov

 • rekonstrukce místní komunikace, první vlevo při vjezdu do místní části Klepačov, délka 81 m
 • po tiskové konferenci proběhne otevírání obálek
 • zahájení stavebních prací na přelomu července a srpna 2010
 • očekávané náklady do 1 mil. Kč
 • dotace Ranč Samsara, s. r. o. ve výši 50 %

Provizorní úprava křižovatky Poříčí – Mlýnská

 • do doby realizace kruhové křižovatky v rámci optimalizace dopravního řešení průtahem města
 • osvětlení přechodů a úprava křižovatky je podporováno dotací z Jihomoravského kraje ve výši cca 150 tis. Kč, dále vodorovné dopravní značení provede Správa a údržba silnic JmK
 • očekávané náklady cca 400 tis. Kč
 • zahájení prací červenec, srpen

Křižovatka Hybešova – Masarykova (před poštou) a parkoviště u nemocnice

 • přes prázdniny proběhnou stavební povolení
 • předpokládané náklady na křižovatku cca 1,5 mil. Kč, na parkoviště u Nemocnice cca 5 mil. Kč
 • zahájení v září 2010

Nový územní plán Blansko

 • budou pokračovat práce na Konceptu nového územního plánu
 • náklady na územní plán jsou kalkulovány na cca 2,2 mil. Kč, dotace z  evropských fondů – IOP intergrovaného operačního programu a státního rozpočtu, pokud budou přiděleny, by měly pokrýt 100 % nákladů
 • ukončení prací ze strany projektanta 05/2011 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter