Firmy hlásily produkci odpadů

7. července 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3185×

Dle zákona jsou firmy nebo podnikatelé povinni vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství limitu 100 tun ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady na obce s rozšířenou působností (ORP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pomocí speciálně upraveného programu o odpadech každoročně zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady.

Roční hlášení o odpadech (za rok 2009) podalo 388 původců (jedná se např. o fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva, zdravotnická zařízení, veřejné obchodní společnosti). Na území ORP Blansko je evidováno 21 zařízení, skládek a skladů.

Z větších obcí podalo za Blansko hlášení 164 původců, Adamov 26, Rájec-Jestřebí 23, Černá Hora 20, Lipůvka 13, Jedovnice 12, u ostatních obcí je zastoupení nižší. Celkem bylo vyprodukováno 77.355 tun odpadu, z toho připadalo na odpad zařazený jako ostatní "O" 74.449 tun a odpad nebezpečný "N" 2.906 tun.

Bylo vyprodukováno 29.099 t komunálního odpadu, 2.181 t papíru, 745 t plastů, 1.061 t skla, 5.364 t kovů, 4.107 t velkoobjemového odpadu, 196 t biologicky rozložitelného odpadu, 44 t elektroodpadu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter