Náměty pro Územní plán Blansko

27. srpna 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 5260×

Projektant Územního plánu Blansko (ÚP Blansko) dokončil v polovině srpna 2010 práce na doplňujících průzkumech a rozborech a oznámil Pořizovateli ÚPD (odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, odpovědná osoba Ing. arch. Jiří Kouřil) zahájení práce na konceptu řešení ve variantách. V souvislosti s tímto krokem došlo k dohodě o termínu, ke kterému bude ukončeno shromažďování námětů pro řešení ÚP Blansko, na 15. 9. 2010.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pořizovatel ÚPD totiž, nad rámec zákonné povinnosti, umožnil subjektům se zájmy na území města Blanska upozornit na záměry v řešeném území prostřednictvím námětů podaných mimo režim oficiálního projednání zadávací dokumentace. O této možnosti opakovaně informoval prostřednictvím tiskových zpráv.

územní plán

Náměty jsou zařazovány do aktualizované vedlejší přílohy schváleného Zadání spolu se základním komentářem Pořizovatele ÚPD a jsou postupovány projektantovi ÚP Blansko (Ing. arch. Jana Benešová – ATELIER URBI, spol. s r.o.) k vyhodnocení. Termín projednání konceptu řešení ÚP Blansko bude v dostatečném předstihu oznámen.

Jiří Kouřil

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter