Do zámeckého parku za sv. Martinem letos poprvé za vstupné

27. září 2010, kultura, přečteno: 4226×

Zvyšující se náklady a snaha udržet vysokou úroveň historické akce vedla pořadatele k rozhodnutí zavést vstupné. I když bude oproti podobným akcím v jiných městech nízké, až zkušenost ukáže, zda se jedná o krok správným směrem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po úspěchu prvních tří ročníků hodlá Město Blansko společně s Římskokatolickou farností Blansko, Kulturním střediskem města Blanska a Muzeem Blansko v tradici svatomartinských slavností pokračovat. Akce se uskuteční ve stejném duchu jako v minulých letech. Jedna změna tu však je. „Technická vylepšení zázemí celé akce, zkvalitnění a rozšíření programu nás nutí k zavedení vstupného. Od letošního roku bude na akci v zámeckém parku vstupné pro osoby starší 15 let,“ vysvětluje změny a důvody, které k nim vedly, organizátor Jiří Kučera, jenž stál u znovuobnovení svatomartinské tradice v Blansku v roce 2007.

pochod světýlek
Zámecký park. Pochod světýlek za sv. Martinem v roce 2009.

Dle jeho slov se svatomartinské oslavy již zaběhly jako celovíkendová kulturně-společenská událost pro všechny generace. I letos v pátek proběhne loni hojně navštívený světýlkový průvod ke svatému Martinovi, což je akce, kterou ocení zejména děti. V sobotu čeká návštěvníky hlavní program s tradičním svatomartinským průvodem a jarmarkem v zámeckém parku. Na neděli je připravena v kostele slavnostní bohoslužba, dále varhanní koncert a beseda u cimbálu.

I když výtěžek ze vstupného v žádném případě nepokryje náklady, které na tuto akci Město Blansko a další zúčastněné subjekty mají, věří pořadatelé, že jim pomůže. Akce si již získala poměrně velký ohlas. Chtějí proto každým rokem zvětšit rozsah a kvalitu vystoupení. Letos se třeba návštěvníci mohou těšit na rozsáhlejší historické vystoupení, které připravila Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci.

Aby pořadatelé zvládli nápor návštěvníků, bude kladen důraz na předprodej vstupenek, v němž si je budou moci zájemci zakoupit za 30 Kč, na místě pak za 50 Kč na osobu a celý den. Vstupenky budou v dostatečném množství včas k dispozici v Informační kanceláři Blanka, Muzeu Blansko a Kulturním středisku města Blanska. Každý dostane pásku na ruku, a bude tak mít zajištěn volný pohyb do a z areálu zámeckého parku.

Pozor! Všichni, kteří se zúčastní svatomartinského průvodu nebo přijdou do zámeckého parku v historickém kostýmu, budou mít vstup na akci zdarma! Pořadatelé tedy opět vyzývají všechny, aby si pořídili vlastní historický kostým, nejlépe z období gotiky, a přišli doprovodit sv. Martina na blanenský zámek.

Informace k Vítání svatého Martina a jeho program budou včas k dispozici ve Zpravodaji města Blanska, na internetu a na plakátech. A výzva pořadatelů na závěr: „Vítáme každého, kdo by chtěl jakkoliv pomoci s přípravou akce, nebo měl nějaký nápad, jak lépe přivítat svatého Martina.“