Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. září 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 2767×

19. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 7. 9. 2010 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu:

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej a darování pozemků
 4. Výkupy pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 6. Poskytnutí příspěvku na vybudování inž. sítí
 7. Prodej – Sýpka
 8. Odpis pohledávky
 9. Odprodej volných bytů
 10. Žádosti o prodloužení termínu platby
 11. Změna kupní smlouvy
 12. Žádost o vrácení jistiny
 13. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky.
 14. Návrh na odpis pohledávek
 15. Rozpočtová opatření
 16. Poskytnutí účelové půjčky ze SFRB ČR
 17. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města
 18. Členství města Blansko v Okresní hospodářské komoře Blansko
 19. Volba přísedících pro Okresní soud v Blansku pro období 2010–2014
 20. Návrh Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí
 21. Informace o činnosti svazku
 22. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 23. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter