Základní škola speciální otevřela aktivační centrum

26. září 2010, ostatní, přečteno: 3736×

Blanenská Základní škola speciální uspěla v projektu s názvem „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím AKTIVAČNÍCH CENTER v rámci speciálních škol“. Spolufinancovaný je z prostředků ESF, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jako jedna z pěti vybraných škol z celé České republiky získala dotaci na vytvoření tzv. Aktivačního centra pro děti a mládež s nejtěžšími formami zdravotního postižení. Další centra vznikla v Hradci Králové, Rumburku, Strakonicích a Třinci.

Projekt byl zahájen přípravnou fází, která v současné době vrcholí. V dubnu–červnu 2010 proběhla odborná školení 25 pedagogů z výše uvedených škol – lektorů kurzů aktivačních center, pracoviště byla vybavena nezbytnými pomůckami a materiálem, připravena byla pracovní verze vzdělávacího programu včetně metodiky.

S novým školním rokem 2010/2011 Aktivační centra slavnostně přivítají své první účastníky. Již v současnosti je o nabízené aktivity ze strany žáků s těžkým zdravotním postižením velký zájem, což svědčí o smysluplnosti a účelnosti projektu.

aktivační centrum – kurz multimediální
Účastníci kurzu Obsluha multimediálních přístrojů. Foto: ZŠ 

Cílem projektu je vytvořit modelovou vzdělávací instituci, která by prostřednictvím vhodných kurzů nabízela aktivity odpovídající schopnostem a potřebám mládeže s těžkým mentálním postižením. Připraveny jsou tři typy kurzů:

  • kurz výtvarných a uměleckých činností
  • kurz obsluhy multimediálních přístrojů
  • kurz základů přípravy pokrmů.

Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem účastníků. Kurzy budou provozovány ve speciálních školách po skončení vyučování. Využívány budou prostory a vybavení školy, z prostředků projektu bylo zakoupeno další potřebné vybavení podle zaměření jednotlivých kurzů (tkalcovské stavy, hrnčířské kruhy, interaktivní tabule, digitální fotoaparáty, apod.). Provozu aktivačních center se mohou účastnit i rodiče účastníků, studenti a další dobrovolníci. Absolventi kurzů obdrží po jejich úspěšném zvládnutí osvědčení o účasti.

Výstupem tříletého projektu bude praktická metodická publikace obsahující vzdělávací program aktivačního centra a  instruktážní metodiku pro lektory, inspirativní pro další zájemce a potenciální uživatele.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter