Komise pro životní prostředí bilancuje

9. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3174×

Ve výčtu komisí zřízených Radou města Blansko nalezneme i Komisi pro životní prostředí, která říjnovými komunálními volbami ukončí svoji činnost ve stávajícím složení. Během předchozího čtyřletého období se její členové scházeli minimálně jednou za čtvrtletí a na svých jednáních se zabývali stavem životního prostředí ve městě i jeho městských částech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na posledním zasedání 15. září 2010 komise zhodnotila svoji činnost. Náplň její práce v minulých čtyřech letech se zaměřovala na projednávání dopadů investičních akcí na životní prostředí, ze kterých si největší pozornost získaly protipovodňová opatření na řece Svitavě, odbahnění nádrží Palava I a II, zaplňování průmyslové zóny, budování cyklostezek a parkovišť, příprava kompostárny a sběrného střediska odpadů.

Na jednáních se též často diskutovalo o problémech spojených s udržováním čistoty a pořádku ve městě, sečením trávy, kácením a údržbou dřevin, úklidem sněhu a následně i posypových materiálů.

Náplň práce komise Rady města Blanska pro životní prostředí:

  • z pohledu ekologického upozorňuje na nutnost opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí v celé šíři tohoto pojmu
  • vyjadřuje se ke koncepci nakládání s odpady, k rekultivaci skládek
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí
  • vyjadřuje se k oblasti vodního hospodářství, zejména k zásobování pitnou vodou, k úpravě odpadních vod a k čistotě vodních toků
  • vyjadřuje se k problematice čistoty ovzduší na území města
  • členové komise se podílejí na inventarizaci majetku Města Blansko
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter