Nové nařízení upravuje dobu odklizení sněhu

30. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3370×

Závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně. Proto je stanoveno pořadí důležitosti a časy, do kdy mají být závady ve schůdnosti odstraněny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nové Nařízení Rady města Blanska č. 8 bylo zveřejněno ve Zpravodaji města Blanska č. 15/2010 a najdete je také na webu města. Proč se přijímalo, co se změnilo a co to znamená pro občany i pro technické služby, na to jsme se zeptali místostarosty Jindřicha Krále.

V novém nařízení je stanoven úklid třetího pásma do 6 týdnů. Proč tak dlouhá doba?

Oproti nařízení z loňska došlo k mírnému posunutí jednotlivých časů, ve kterých musí technické služby uklidit jednotlivá pásma. Na první pásmo, což je střed města, mají dnes osm hodin, na druhé pásmo, což jsou další významné chodníky ve městě, především v sídlištích, mají 16 hodin. U třetího pásma jsme neměli zavedené časové omezení, do kdy musí být uklizeno. Krajský úřad nám nařídil zavést časové pásmo. Po dohodě jsme tam dali 6 týdnů a toto krajský úřad schválil.

Znamená to, že ve třetím pásmu bude uklizeno až za šest týdnů?

Toto časové pásmo vychází z praktické zkušenosti. Pokud sněží a my bychom měli v nějakém krátkém časovém intervalu s dostupnou mechanizací a lidskými zdroji uklidit chodníky po celém městě, tak je to technicky nerealizovatelné. Pokud sněží v delším časovém intervalu, je pro nás nejdůležitější zajisti schůdnost ve středu města, dále v sídlištních celcích, tzn. I. a II. pásmo. A pokud přestane sněžit, tak teprve technika vyjíždí uklízet chodníky zařazené do třetího pásma.

Jak je to s úklidem městských chodníků před rodinnými domy?

Chci apelovat na vlastníky nemovitostí a poprosit je, aby nespoléhali, že před jejich domkem uklidí naše technické služby hned jak napadne sníh, ale aby napomohli čistotě města a před vlastními nemovitostmi si chodník uklidili sami. Multikára není schopná projet 80 km chodníků po celém Blansku. Jsou tam mnohdy fyzické překážky, ale i z hlediska časového není ředitel technických služeb s dostupnými zdroji (18 zaměstnanců na směny a pohotovost) schopen uklidit úplně celé město.

Není ale povinností Města uklidit jeho vlastní komunikace a chodníky?

Novela silničního zákona opravdu nemluví o tom, že je povinností Města zajistit údržbu chodníků, ale vyžaduje od vlastníka chodníku, tedy od obce, aby nesl následky za úraz, případně finanční plnění. Většina z nás asi nebude ráda, když si před naším vlastním domem někdo způsobí úraz. Město má povinnost zmírnit důsledky špatného počasí do stanovené doby.

Zhoršila se kvalita uklizených chodníků, když lidé nemají povinnost uklízet městské chodníky?

Opravdu jsme pozorovali, že jsou úseky, kde se prostě neuklízelo. Přesněji, snížil se objem chodníků, kde si lidé uklízeli sami. Byly i případy, kde se ti, kteří si před domem uklízí, stali terčem dotazů od sousedů, proč něco takového dělají, když to má uklidit Město. My se budeme snažit v pásmech I a II mít ty chodníky uklizené, ale některé menší nebo boční chodníky nejsme schopni zajistit.

Neuvažuje Město platit v některých úsecích využít placených uklizečů z řad občanů?

Uvažovali jsme o tom, ale narazili jsme na jeden velký problém. Musíme zajistit zimní pohotovost a nevíme, jak donutit ty lidi, aby třeba v noci, když začne sněžit, ihned vyšli do ulic a uklízeli. Osobně jsem spíš zvažoval najmout si brigádníky z řad studentů, ale organizačně je to hodně složité, i z pohledu finančního plnění. Ale jsem přesvědčený, že nejvíce práce udělá stroj, který nejen zamete, ale i posype. Spíš půjdeme cestou investic do mechanizmů.

Upozorňuje městská policie vlastníky nemovitostí, aby odklidili sníh?

Až poté, co je na to nějak poukázáno. Oni projíždí město a na místa, kde je velký nepořádek, upozorní náš odbor komunální údržby nebo ředitele technických služeb a ten vyhodnotí, zda se jedná o kritické místo nebo o místo, na jehož úklid dojde za dvě tři hodiny v rámci pořadí.

Přibyly do údržby nové chodníky?

Dnes je v údržbě prakticky všechno. Mimo pár úseků které vyjmenovává zákon a kde je možné osadit ceduli „Chodník se v zimě neudržuje“. Těch úseků je jen pár set metrů z celého Blanska.

Kolik stojí zimní údržba?

Čistění komunikací a zimní údržba stála v loňském roce 7,5 mil. Kč. Dnes plánujeme v rozpočtu částku 10,5 mil. Kč. Předpokládám, že čištění z toho bude stát cca tři miliony, na samotnou zimní údržbu tak zbude kolem 7 milionů korun.

Proč je zde takové navýšení?

Je to kvůli novým časům pro jednotlivá pořadí. To musíme zohlednit.

V loňském roce tyto peníze vystačily?

Ne, museli jsme rozpočtovým opatřením dodávat další finanční prostředky. Měli jsme tam 7,2 mil. Kč, nakonec nás to stálo 7,5 mil. Kč. Na druhou stranu jsme šetřili na čištění komunikací. V rámci kapitoly to zůstalo stejné, ale na zimní údržbu jsme museli peněz přidat. Plánovat náklady na zimní údržbu je velmi složité. Tak dlouhodobé předpovědi srážek nejsou.

Případy úrazů občanů na chodnících kryje Městu Blansko uzavřená pojistka. Dle loňské zimní statistiky se na území města Blanska stalo 27 úrazů (11 mužů, 16 žen). 21 úrazů v lednu, 6 v únoru. Do dnešní doby uzavřela pojišťovna celkem 20 škodních událostí, prozatím celková škoda byla 312.300 Kč. Z každé škodní události město platí spoluúčast 1 tis. Kč. Nejdražší úraz přišel na 136.140 Kč, nejlevnější na 1.260 Kč. K tomu je potřeba přičíst pád sněhu ze střech na parkující auta, kde se řešilo pět škodních událostí.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter