Novela živnostenského zákona má pomoci podnikatelům

13. října 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4519×

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tímto zákonem byl novelizován i živnostenský zákon.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ulehčení v administrativě pozná podnikatel zejména při ohlášení živnosti a oznamování změn. Ohlašovatel již nemusí uvádět datum vzniku živnostenského oprávnění; vznik je stanoven vždy ohlášením. Právnická osoba nemusí přikládat výpis z obchodního rejstříku, pokud je v tomto již zapsána. Změny, které jsou již zapsány v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel již nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu.

Došlo i ke změně při posuzování bezúhonnosti. Aby nebyla osoba považována za bezúhonnou musí spáchat úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo ohlašuje. Novela obsahuje i řadu úprav, které vedou k jednoznačné interpretaci stávajících ustanovení a nahrazení některých pojmů novými, které jsou pro praxi výstižnější resp. přesnější.

Povinnosti podnikatele při provozování živnosti doznaly rovněž několik úprav. Ze zákona o ochraně spotřebitele byla převedena povinnost oznamovat při ukončení provozování živnosti v provozovně adresu, kde lze vypořádat případné závazky, včetně její změny po dobu min. 4 let. Ke zmírnění došlo při způsobu prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu a to tak, že příslušné doklady již nemusí být k dispozici přímo na provozovně nebo jiném místě zákonem určeném.

Podstatně byl změněn přístup k ohlašování přerušení provozování živnosti. Zákon již nestanoví kdy je tak podnikatel povinen; zda přerušení ohlásí, je jen jeho vůlí. Výjimka v povinnostech a podmínkách, které by jinak musel podnikatel splňovat, však platí pouze v případě, že přerušení je ohlášeno.

Změnou je i nová úprava týkající se živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Spočívá zejména ve vypuštění zvláštního posuzování bezúhonnosti, zvláštní úpravy obsahu těchto živností, podmínky zdravotní způsobilosti a změně ve způsobu možného splnění podmínek odborné způsobilosti.

Obchod s elektřinou a plynem bude nadále podléhat pouze licenci podle energetického zákona a nebude vyžadováno zároveň živnostenské oprávnění. Tato činnost již není živností.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter