Výstava Bible včera, dnes a zítra představí Bibli a její poselství

13. října 2010, kultura, přečteno: 3579×

V prostorách Dělnického domu Blansko v sále S2 se uskuteční ve dnech 18.–21. října 2010 unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, která představí Bibli a její poselství široké veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout více jak 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v 17 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře.

Ze zajímavých exponátů lze jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí.“

Vybrané nejnovější exponáty v češtině nebo polštině včetně široké nabídky Biblí, Biblí a biblických příběhů pro děti a mládež, atlasy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře bude možné také zakoupit za výhodných podmínek.

Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci se budou mít možnost zapojit do zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. Pro zájemce bude také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible a korespondenčních kurzů, nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách.

Bible výstava

Návštěvníci, kteří budou mít zájem o další studium Bible či bližší seznámení s touto „Knihou-knih“, jejím poselstvím či historií, budou mít možnost využití dalších navazujících aktivit.

Unikátní putovní výstava „Bible očima Rembrandta“ přibližuje život a dílo jednoho z nejvýznamnějších světových malířů minulosti. Rembrandt Van Rijn byl významným nizozemským i světovým malířem, kreslířem a rytcem. Je zároveň považován za nejvýznamnějšího západního umělce. Žil v letech 1606–1669. Mezi nejvýznamnější díla Rembrandta patří krajiny a obrazy s biblickými tématy, ale také portréty a autoportréty. Rozsah jeho díla je úctyhodný – namaloval cca 800 obrazů, 300 grafických listů a kolem 2000 kreseb.

Obsahem výstavy je unikátní sbírka 100 reprodukcí grafických listů – k dispozici je rozsáhlá a unikátní sbírka 100 reprodukcí vybraných děl, převážně na biblické motivy dále informace a zajímavosti o Rembrandtovi a vybraných dílech, zajímavé informace týkající se Rembrandta a vybraných vystavených děl.

Je možnost možnost zakoupení vybraných kopií grafických reprodukcí Rembrandta, Biblí a souvisejících materiálů – kopie vybraných vystavených exponátů, široká nabídka Biblí, Biblí a biblických příběhů pro děti a mládež, atlasů nebo zajímavých studijních materiálů přibližující život a dílo Rembrandta a jednotlivé biblické příběhy (předlohy vybraných děl).

Pro veřejnost jsou připraveny odborné výklady k výstavě a souvislostem, pro školy a větší skupiny jsou pořádány krátké přednášky. Návštěvníci výstavy se mají možnost zapojit do zajímavé soutěže, vítězové obdrží věcné ceny (kopie vybraných grafických reprodukcí, Bible, zajímavé knihy apod.).

Více informací o výstavě včetně termínů a míst konání na jiných místech lze naleznout na www.hamri.cz/bible.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter