Nabídka středních škol byla opět o něco širší

17. listopadu 2010, ostatní, přečteno: 4645×

Dělnický dům se opět zaplnil stánky středních škol převážně z širšího regionu, které zde žákům základních škol představily svou nabídku učebních a studijních oborů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Škol, které mají zájem se v Dělnickém domě prezentovat, každým rokem přibývá. Letos jich bylo již 27, což je o dvě víc než v loňském roce.

burza škol

Letos se v Dělnickém domě představily tyto školy:

 1. OA a  SZdŠ Blansko
 2. Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna
 3. EDUCAnet – Soukromé gymnázium Brno, o.p.s.
 4. Střední lesnická škola Hranice
 5. Střední škola zahradnická Litomyšl
 6. SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické Brno, Trnkova
 7. Střední průmyslová škola Jedovnice
 8. Střední pedagogická škola Boskovice
 9. SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno
 10. SOŠ a SOU André Citroëna, Boskovice
 11. VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice
 12. Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
 13. SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice
 14. Integrovaná střední škola – centrum odborné přípravy, Brno
 15. Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Boskovice
 16. SŠ uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice
 17. SŠ gastronomická, s.r.o. Blansko
 18. SOŠ a SOU, Blansko, Bezručova
 19. SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova
 20. Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova
 21. Gymnázium Boskovice
 22. Střední odborná škola zahradnická a SOU, Rajhrad
 23. Hotelová škola, s.r.o., Brno
 24. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská
 25. Gymnázium Hády
 26. Úřad práce Blansko
 27. Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Studenty se snaží získat jednak atraktivním představením jednotlivých oborů, ale také pomocí nabízených benefitů. V nabídkách pro zájemce o studium se tak objevují např. software za desítky tisíc nebo studijní pobyty v zahraničí. Při rozhodování, zda si vybrat tu nebo onu školu, mohou tyto informace pro někoho hrát podstatnou roli.

chemici

Informace, které vám pomohou vybrat studijní obor, lze čerpat také na internetu, např. na www.infoabsolvent.cz.

Na Burze středních škol měl i letos své místo stánek blanenského úřadu práce. Jeho ředitelce, JUDr. Jitce Lorkové, jsem položil několik otázek.

Jaká je v Blansku nezaměstnanost?

Poskytované údaje jsou k 31. 10. 2010. Ve městě Blansku a spádových obcích byla k tomuto datu míra nezaměstnanosti 8,09 % a evidováno bylo 925 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti byla nejnižší v celém správním území Úřadu práce v Blansku. Okresní míra nezaměstnanosti, po dosažení vrcholu v závěru měsíce února 2010 – 11,7 %, postupně klesá a k 31. 10. 2010 byla na 9,2 %, což představovalo 4.884 dosažitelných uchazečů o zaměstnání.

Kolik z toho tvoří absolventi škol?

Ke stejnému datu bylo evidováno 476 dosažitelných absolventů, což bylo 9,7 % z evidovaných uchazečů.

Jaký je vývoj nezaměstnanosti v poslední době?

Od prvních projevů hospodářské recese v našem regionu, v průběhu 3. čtvrtletí 2008, došlo k výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti z 5 % až na 11,7 % v závěru února 2010. Od tohoto maxima míra nezaměstnanosti postupně klesá.

Jaká je obecně uplatnitelnost studentů na trhu práce?

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce vždy komplikoval nedostatek odborné praxe, tento problém přetrvává. Kromě toho vlivem ekonomické krize ubylo pracovních míst a jejich počet celostátně narůstá.

Které studijní obory mají nejvyšší šanci najít práci?

Obecně lze říci, že větší šanci mají absolventi technických oborů.

Zhodnoťte, prosím, účast ÚP na burze škol.

Většina návštěvníků burzy škol si přála, aby v budoucnu nepotřebovala služby úřadu práce a našla si pracovní uplatnění.