Město plánuje výkup pozemků pro cyklostezku

3. listopadu 2010, ostatní, přečteno: 3985×

Rada doporučila zastupitelstvu projednat a schválit výkup veřejných ploch včetně komunikací a technické infrastruktury, ploch odpočinkové zóny, ploch pro úklid sněhu + cca 750 m2 pozemku od vlastníka těchto staveb a pozemků v k. ú. Těchov Lesní město.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Jedná se o oblast u cesty na Obůrku po pravé straně nad hotelem Vyhlídka,“ upřesňuje, o jaké pozemky se jedná, místostarosta Král. Tyto pozemky vlastní soukromý developer, který zpracoval dokumentaci, podle níž zde vyroste asi 26  nízkoenergetických rodinných domů. Toto územní rozhodnutí je vydáno a je pravomocné.

Investor zde bude budovat komunikační skelet, technickou infrastrukturu a je zde také ochranné pásmo lesa. „Ne všechny pozemky využije pro zajištění dostupnosti nebo dopravního napojení pro vlastníky nemovitostí. Jsou ale vhodné pro Město Blansko, protože podél komunikace plánujeme do budoucna vybudování cyklostezky, takže nám nabídl tyto pozemky ke směně a částečnému výkupu, na což jsme na základě dohody přistoupili. Tyto pozemky využijeme do budoucna k vybudování naší dopravní infrastruktury,“ vysvětlil Král.