Obyvatele sídliště Sever trápí parkování a chybějící dětská hřiště

1. listopadu 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4241×

Po ukončení několikaleté regenerace sídliště Písečná se Město Blansko zaměřuje na další velké blanenské sídliště Sever.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Intenzivně se připravuje jeho regenerace, podobně, jako tomu bylo na Písečné. Cíle jsou obdobné – zvýšit kapacitu parkovacích stání, vyřešit dopravu, vyřešit plochy obytných zón, rozšířit a upravit plochy volnočasových aktivit a stabilizovat pěší tahy.

Zpracování plánu předcházela anketa mezi obyvateli sídliště, která měla odpovědět na to, jaké jsou priority těch, kteří v této oblasti bydlí, a kde vidí zásadní nedostatky. Její vyhodnocení mají odpovědní pracovníci již na stole.

Ankety se zúčastnili lidé v produktivním věku, ve věkové skupině 19–61 let. Jejich odpovědi tvoří 64 %. Z  ankety mj. vyplynulo, že více než tři čtvrtiny domácností žijí na sídlišti déle než 16 let. Podmínky pro každodenní život, které poskytuje sídliště, tedy mohou domácnosti převážně hodnotit podle dlouhodobých zkušeností. A s bydlením zde jsou, zdá se, celkem spokojeni. Zcela, nebo s malými výhradami, je s bydlením na sídlišti spokojeno přibližně 70 % respondentů. Více než polovina respondentů ankety nehodlá v budoucnosti řešit své bydlení mimo sídliště Blansko-Sever.

Horší je to již s trávením volného času. Téměř polovina respondentů tráví volný čas mimo panelové sídliště, 35 % pak doma, pouze 15 % na sídlišti. Tyto údaje potvrzují pověst panelového sídliště jako prostoru s nedostatečnou nabídkou volnočasových aktivit. Podobně jako odpovědi na předchozí otázku vyznívají i odpovědí respondentů na sportovní aktivity na sídlišti. Na sídlišti sportuje pouze 9 % respondentů, téměř 41 % respondentů využívá sportovní zařízení mimo panelové sídliště a 50 % nesportuje.

sídliště Sever

„Sídliště Sever na rozdíl od Písečné trpí tím, že nemá přirozené centrum. Je roztáhlé od Sýpky až po přehradu. Zdůraznění centra sídliště je tedy jednou z priorit. V něm by se měla soustředit většina volnočasových aktivit,“ je přesvědčený vedoucí investičního odboru Marek Štefan.

Zpracovatel konceptu má představu, že volnočasovými aktivitami zaplní hlavní průchozí tah, který vede od Salmovy školy nahoru k restauraci a dále na Palavu. I ze stávajícího stavu je poznat, že zde mělo být něco významnějšího. Prostorově zde lze vytvořit po určitých úsecích aktivity, které by měly stahovat občany sídliště do těchto míst. Ať už tam bude dětské hřiště nebo centrum aktivit pro seniory apod.

„Musíme to ale rozlišovat. V tomto případě se jedná o střed z hlediska volnočasových aktivit. Ale máme-li na mysli architektonický nebo urbanistický střed sídliště, ten bude spíš kolem restaurace Sever nebo hřbitova a tam bych já osobně viděl centrum této lokality. Je tam obchod, škola, hřbitov, prostor, nové parkové parkoviště,“ míní místostarosta Jindřich Král.

Za největší problémy na sídlišti jsou obecně považovány zejména nedostatečné možnosti parkování a dále s větším odstupem celkové náklady na bydlení, nedostatečná obchodní vybavenost , bezpečnost a sportovně rekreační možnosti na sídlišti. Auto vlastní na sídlišti 69 % respondentů ankety. Pravidelné problémy s parkováním má 28 % respondentů. Obdobná část pak deklaruje občasné problémy s parkováním. Městskou hromadnou dopravu využívá často cca 19 % respondentů ankety, příležitostně pak 23 %.

Obdobně vyznívají i odpovědi respondentů na otázku jaké úpravy by na sídlišti preferovali. Na prvním místě je řešení doplnění městského mobiliáře, nedostatku parkovacích míst, rozšíření ploch veřejné zeleně, vybudování parkových a odpočinkových ploch, vybudování dětských hřišť a rekonstrukce a doplnění chodníků. Za dostatečnou nebo částečně dostatečnou považuje zeleň v sídlišti 80 % respondentů.

Mezi připomínkami v závěrečném bodě ankety jednoznačně vede neukázněnost pejskařů a psí exkrementy. Lidé by rádi více zeleně, stromů na velkých travnatých plochách a jejich údržbu. Chtějí také lepší vybavenost a údržbu dětských hřišť nebo zlepšení kvality veřejného osvětlení. Mezi připomínkami je i oprava obchodního centra, špatná práce policie, vjezdy k bytovým domům, vandalismus i hlučnost vozidel z ulice Dvorské.

I přes výše zmíněné připomínky je zcela nebo částečně s přístupem sousedů k pořádku v domech a okolí spokojeno 67 % respondentů. Naopak nespokojeno je 33 %. Bezpečně se na sídlišti cítí cca 71 % respondentů ankety. Nadpoloviční část respondentů ankety (58 %) nakupuje zboží denní potřeby na sídlišti. Zbývající část nakupuje mimo sídliště – tzn. v centru nebo v okrajových nákupních centrech. Spokojeno, nebo částečně spokojeno s vybaveností sídliště je 82 % respondentů, pouze 18 % respondentů je nespokojeno.

Zjištění získaná z této ankety budou zapracována do plánu regenerace sídliště.

Kompletní vyhodnocení ankety ke stažení ve formátu PDF.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter