Rozhovor s novým starostou Lubomírem Toufarem

19. listopadu 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3746×

V úterý 9. listopadu byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen do funkce starosty Lubomír Toufar.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V jakých zaměstnáních a funkcích jste doposud působil?

Po střední škola jsem nastoupil do Univy Blansko. Pak jsem dálkově studoval VUT – obor organizace a ekonomika řízení. Až do roku 1987 jsem pracoval v Univě Blansko v různých pozicích. Končil jsem jako vedoucí odboru plánování a financování.

1. 10. 1987 jsem nastoupil na tehdejší ONV Blansko do pozice vedoucího odboru místního hospodářství. ONV skončil, tuším, na konci roku 1990. Následovala práce na živnostenském úřadu. Od roku 1991 jako vedoucí oddělení a od roku 1994 jako vedoucí okresního živnostenského úřadu. To až do roku 2001, kdy poslední rok a půl existence okresních úřadů jsem byl na pozici přednosty okresního úřadu.

V roce 2002 jsem v komunálních volbách kandidoval do zastupitelstva a byl jsem zvolen. V letech 2002–2006 jsem se stal členem rady, členem zastupitelstva jsem byl až do roku 2008. Po ukončení činnosti okresních úřadů jsem od roku 2003 až do roku 2008 pracoval ve funkci ředitele odloučeného pracoviště úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Po krajských volbách, kdy odešel Mgr. Ivo Polák do funkce krajského radního, jsem byl v prosinci zvolen za místostarostu města Blanska. Tím jsem byl až doposud.

Lubomír Toufar, starosta
Lubomír Toufar
starosta města Blanska

Ve volbách vaše strana zvítězila poměrně jednoznačně. Následná koaliční jednání ale trvala poměrně dlouho. Jak probíhala?

Z naší strany standardně, protože jsme jednali se všemi stranami, které uspěly ve volbách a získaly mandáty. S tím, že naším cílem bylo, jak jsme o tom mluvili už před volbami, preferovat stávající koalici čtyř stran, která byla na radnici nejen poslední dvě období, ale tuším deset let, od doby, kdy se tady stabilizovala situace ještě za tehdejšího starosty Miloslava Kaly.

Jednali jsme se všemi, vyslechli jsme jejich představy a požadavky. Se všemi jsme se v podstatě domluvili. S KDU-ČSL nebyl problém, Volba pro město také trvala na tom, co říkala před volbami. Trochu problém byl s ODS, protože měli asi jinou představu, než jak nakonec dopadly volby, a nasadili silného kandidáta v osobě lídra a chtěli pro něj získat post starosty. Na to jsme pochopitelně s ohledem na výsledek voleb nepřistoupili. 

Poté, co si ODS domluvila ve stranickém orgánu další mantinely jednání, tak proběhlo druhé jednání a dohodli jsme se v podstatě bez dalších problémů na stávající koalici a dva dny nato byla sestavena koaliční smlouva, která byla podepsána a následovalo ustavující zasedání zastupitelstva.

Jak vidíte současné rozložení koalice? Nepředpokládáte do budoucna nějaké problémy?

Nepředpokládám, že budou problémy. Fakt je ten, že druhý místostarosta je v neuvolněné funkci na základě jeho přání, což nevidím jako problém. Byla zde i varianta obsazení jen jednoho místostarosty, ale po dohodě koaličních stran jsme viděli jako lepší řešení právě toto. Tedy první místostarosta uvolněný, druhý místostarosta neuvolněný, s tím, že bude mít jen garanci nad stavebním úřadem a územním plánem a starosta s prvním místostarostou si v podstatě rozdělí garance nad jednotlivými odbory. Pouze u investičního odboru to máme společné. Nebyl tam problém.

Vím, že návrh na rozdělení má teprve schvalovat rada, ale můžete už říct, jak budou rozděleny jednotlivé odbory mezi Vás a prvního místostarostu Jiřího Crhu?

Já v pozici starosty budu mít městskou policii, to je ze zákona. Dál Nemocnici Blansko, finanční odbor, sociální odbor, právní oddělení z odboru kancelář tajemníka a civilní obranu a ochranu a odbor investiční, s tím, jak jsem říkal, že u toho bude i kolega Crha, který bude mít garanci nad odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, celým odborem komunálním (ten byl doposud rozdělen mezi místostarosty), životního prostředí, úsekem cestovního ruchu a na ustavujícím zastupitelstvu byl zvolen zástupcem ve Svazku vodovodů a kanalizací.

Co očekáváte od opozice?

KSČM je v opozici posledních deset let. Tady předpokládám standardní záležitosti, že budou pracovat v kontrolním výboru a dalších komisích. Jaksi se nebráníme konstruktivní opozici, takže nevidím problém. Dalším dvěma stranám TOP09 a Věcem veřejným budou nabídnuta místa ve výborech a komisích a předpokládám, že s nimi povedeme konstruktivní jednání. Protože si myslím, že tady to není o tom jako ve vrcholové politice, kde opozice jenom dělá obstrukce a koalice to silou převálcuje. Já mám představu, že tady to bude o konsenzu, čili o debatě, a když se budou jakékoliv zásadní věci řešit, že se dojde ke shodě. Např. u velkých investic nebo rozhodnutí v zájmu občanů města Blanska.

Nemrzel vás malý zájem ze strany občanů na ustavujícím zasedání zastupitelstva?

Myslím, že alespoň na tom ustavujícím zasedání bylo o něco víc lidí, než je na běžném zastupitelstvu, pokud to znám za to období osmi roků. Zájem není. Dá se to zúžit na to, že tam chodí jen lidé, kterých se jednání přímo dotýká. Jen výjimečně tam přijde někdo jiný. Lidem zřejmě stačí, že se o tom dočtou v informacích z radnice prostřednictvím zpravodaje nebo na internetu. Skutečností je, že zájem ze strany občanů není ani přesto, že se o tom mluví, že zasedání jsou veřejná a lidé mají možnost a právo se těchto zasedání zúčastňovat. Nemyslím si ale, že se situace zásadně změní.

Vy vlastně přicházíte na post starosty z funkce místostarosty. Jakou to pro Vás má výhodu?

Určitě to má výhodu v tom, že za dva roky na úřadě v uvolněné funkci člověk získá další rozhled a znalosti o tom, jak vše funguje, protože jen z pozice radního, který dochází na zasedání rady, nebo z pozice člena zastupitelstva ten pohled je trochu jiný nebo zkreslený. Určitě to považuji za výhodu. Ty dva roky nejsou krátká ani dlouhá doba, takže to beru jako ideální průpravu na to, abych mohl pokračovat v pozici starosty.

Jak hodnotíte práci minulé koalice a budete na ni navazovat?

Hodnotím ji kladně. To jsme říkali také už před volbami, a proto jsme také měli zájem pokračovat v této koalici. Představu mám takovou, že budeme pokračovat v započatých akcích. Ono to ani jinak skoro není možné. Co se týká budoucnosti a nových akcí, tam předpokládám, že se budeme domlouvat při zpracovávání programového prohlášení rady. Vybereme zajímavé části programu ze všech, ne jen z koaličních stran. Chceme poskládat programové prohlášení takové, které bude ne jednoduše, ale splnitelné, protože, nemalujme si nějaké vzdušné zámky, otázka finančních možností je taková, jaká je. Představu mám takovou, že by se měla udělat spousta zajímavých věci, aby se město dostalo zase o kus dál.

Jaké jsou vaše osobní priority v nové funkci?

Moje osobní priorita je podzámčí v centru města, protože často slyším, že se chceme starat o hotel Dukla a další věci, které nepatří Městu, a to, co Městu patří, o to se moc nestaráme. Čili to je taková moje vize. Nebude to levná záležitost, ale rád bych, abychom se dohodli. Je sice zpracovaný projekt, ale mám představu, že se opráší, dodají se nějaké varianty, vyhodnotí to laici i odborníci a věřím, že se vše nachystá tak, abychom s tím začali něco dělat. Já nevím, za rok, abychom měli za tři roky hotovo a střed města se posunul o kus dál, protože si myslím, že si to město zaslouží.

To je střed Blanska. Ale mnohdy slýcháme, že se nepamatuje na městské části.

Na městské části určitě zapomínat nechceme a budou se do nich investovat nezbytné finanční prostředky, aby se odstranily problémy – např. v Lažánkách s přívalovými dešti a zatápění některých domů. To sice není záležitost Města Blansko, ale rád bych, aby se po letech začalo také s průtahem Lažánek, protože o tom se také mluví asi deset roků, ne-li déle. Hodláme tedy vstoupit v jednání s krajským úřadem a krajem, aby to zařadili když ne příští rok, tak aspoň další rok už jako akci, která bude realizována. Současně budeme požadovat průtah městem Blanskem. Takže tyto dvě akce předpokládám, by měly být ve volebním období splněny, ale připomínám, že to je záležitost krajského úřadu.

Čeká Vás jednání ohledně rozpočtu. Loni se muselo hodně šetřit, jaká je situace letos?

Konečná čísla ještě nejsou, i když si myslím, že tam z tohoto roku malý přebytek bude. Co se týká příjmů, tak nějaké razantní zlepšení se dle mého názoru očekávat nedá. Mírné vylepšení oproti letošnímu a loňskému roku asi bude, ale to neznamená, že budeme mít o 50 milionů víc na investice. To určitě ne. Ale máme zdroj financí z prodeje bytů, které jsou usnesením zastupitelstva zařazeny za byty prodané nájemníkům na obnovu bytového fondu, a pak je zde zdroj financí z prodeje volných bytů. Ty už se dají použít i na další akce. Je otázka, jak je využijeme, ale mohou být i zdrojem pro financování kompletní revitalizace podzámčí nebo třeba projektů na zateplení tří škol, dvou základních a jedné mateřské, kde je rozpočet téměř 60 milionů. Dotace činí 20 milionů, z rozpočtu musí být tedy zaplaceno 40 milionů. Do této akce bychom měli jít, protože samotná výměna oken a dveří vyjde na 20 milionů a zůstane nedořešený problém pláště budov a střechy. Řešit to nadvakrát nebo natřikrát je vždy dražší, než to udělat naráz a mít klid na dvacet třicet let.

Co vaše koníčky, myslíte, že budete na ně mít v nové funkci dost času?

Já už jsem poslední dva roky toho volného času taky moc neměl. Ale trochu jsem se na kole projel a pak mám ještě chalupu a zahrádku ve Žďáru. Na zahrádce s úspěchem relaxuji, protože vidím, že mně to pomáhá si od těchto ‚mozkových‘ problémů odpočinout.

Co chcete vzkázat občanům?

Pokud mají dobré nápady, ať si je nenechají pro sebe a prezentují je přes elektronické prostředky nebo je doručí přímo na radnici, aby se tím mohly příslušné odbory a pracovníci zabývat. Chtěl bych jim slíbit za sebe, a věřím, že i za celé osazenstvo, které získalo jejich důvěru ve volbách, za kterou jim velice děkuji, že uděláme vše pro to, aby se občané měli o něco líp, dařilo se jim a líbilo se jim v Blansku žít. Z pozice radnice uděláme kroky, abychom jim život trochu obveselili akcemi, kterých je pořádána spousta. Jak se říká, že se v Blansku nic neděje, to, myslím, není pravda. Jen si je potřeba vybrat, co se komu líbí, hodí a navštívit tyto akce. Když to vezmu podle svého diáře, koná se každý víkend tolik akcí, že nevím, na kterou dřív.

Za rozhovor poděkoval

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter