Nezapomněli jste uhradit poplatek za odpad?

3. prosince 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4004×

Upozorňujeme občany, že 31. října 2010 byl termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010. Pokud nebude v nejbližší době poplatek uhrazen těmi, kteří opomněli, hrozí jim navýšení poplatku za neplnění této povinnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejprve budou rozesílány platební výměry na nedoplatek za rok 2010. Splatnost platebních výměrů je 30 dnů ode dne, který následuje po dni doručení. Pokud nebude dodržena ani tato splatnost, budou postupně zasílány platební výměry s navýšením.

Dále upozorňujeme, že pokud má občan trvalý pobyt na ohlašovně, tj. nám. Svobody 3, Blansko, je povinen tento poplatek také uhradit. Byla novelizována vyhláška Města Blansko č. 4/2005, která od poplatku poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně osvobozovala. Ta vešla v platnost 1. 7. 2010. Poplatník tedy zaplatí ½ roku, tj. 246 Kč.

V důsledku neustálého zdražovaní, které se týká i zdražení služeb České pošty, kdy si lidé kromě jiného připlatí i za odesílání peněz složenkou, umožňujeme placení místního poplatku formou SIPO. Placení tímto způsobem ušetří nejen peníze, ale i čas strávený stáním u pokladen, na poště nebo v bance. Stačí vaše spojovací číslo SIPO nahlásit paní Švancarové, tel. 516 775 213 nebo uvést do připravených formulářů na pokladně MěÚ Blansko, nám. Republiky 1.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter