Outdoorové akce prevencí kriminality

6. prosince 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 2935×

Město Blansko si uvědomuje skutečnost, že při řešení problematiky vzniku negativních jevů nelze efektivní řešení očekávat pouze od opatření založeného na administrativně represivních metodách. Již několik roků realizuje projekt se zajímavým programem. Ten se odehrává v přírodě a účastní se ho děti vyžadující zvýšenou pozornost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ 2010 se snaží regulovat nežádoucí jevy, pokouší se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Vychází ze známého faktu, že je efektivnější a správné snažit se negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody. Proto jednotlivé aktivity směřují k dětem, u kterých je zvýšená pravděpodobnost stát se nositeli negativního chování.

Dle znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí  jsou jako „děti vyžadující zvýšenou pozornost“ zahrnuty děti s problémovým chováním typu záškoláctví, vandalismus, krádeže, útěky z domova, zneužívání návykových látek a podobně. Příprava zabezpečení akce, výběr klientů a jejich oslovení se děje prostřednictvím úředníků odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku, ale ta stěžejní část náplně probíhá o víkendech a během prázdnin.

Na krátkodobých resocializačních akcích  je pro účastníky připraven program, který cíleně zaměřený na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací. Akce odehrávající se v přírodě připravuje tým dobrovolníků občanského sdružení Horizont. Provázanost náplně na běžnou práci sociálních pracovníků je garantována přímou účastí kurátora pro mládež v týmu organizátorů.

Touha po neobyčejných zážitcích může vést i k páchání trestné činnosti či zneužívání návykových látek. Záměrem projektu je dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak. Pod vedením vedoucích a instruktorů se tak účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek romantiky, rizika a dobrodružství. Během letošního roku tak proběhly akce v nepřístupných jeskyních Moravského krasu v doprovodu zkušených speleologů, vodácký tábor na Sázavě a lezení na skalách v okolí hradu Rabštejn v podhůří Jeseníků.

V těchto aktivitách nejde jen o pouhou zábavu někdy s trochu adrenalinu. Jsou prostředkem, který umožňuje člověku překonat jistou dávku strachu a zažít pocity napětí. Smyslem je umožnit poznaní sama sebe, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Umožňují aktivně řešit vzniklé situace a poznat kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce. Prostředí přírody a kolektivu přináší nejen nevšední zážitky, ale stává se i prostorem pro  získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

Letošní program projektu DOBRODRUŽSTVÍ 2010 zakončí víkendová akce na Ranči Kameňák a věříme, že touto akcí projekt neskončí. Jeho záměr je dlouhodobý, starší děti ho opouští a namísto nich jsou zařazováni noví klienti. Podklady pro podání žádosti na finanční podporu jeho pokračování v roce 2011 jsou připraveny. Kromě  peněz z rozpočtu Města Blansko se v ní počítá s podporou z rozpočtu JmK.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter