Městská policie bilancuje

13. ledna 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3574×

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 zaznamenala Městská policie Blansko 3.232 událostí. Z toho počtu bylo 2.534 přestupků, 24 trestných činů (nejčastěji krádež).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

674 událostí nebylo kvalifikováno jako protiprávní jednání, šlo o doručování písemností správních orgánů, otvírání bytů či jiná pomoc občanům (např. Senior linka), kontrola objektů při signálu elektronického zabezpečení a podobně. V roce 2010 provedli strážníci celkem 52 odchytů toulavých psů.

Celkem 1.444 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení udělením pokut v celkové výši 747.600 Kč, 180 přestupků bylo oznámeno k dořešení příslušným správním orgánům. 779 přestupků bylo řešeno domluvou, 131 přestupků je v řešení.

Z počtu 3.232 událostí zaznamenaných MP Blansko v roce 2010 oznámili občané 289 případů, Policie ČR 31, jiné podání (úřady, lékaři, HZS) bylo učiněno v 243 případech, vlastní činností zjistili strážníci 2.669 případů.

Z 2.534 přestupků zaznamenaných Městskou policií Blansko v roce 2010 bylo 1.657 přestupků v dopravě – §22 přestupkového zákona, 273 přestupků se týkalo veřejného pořádku (§47), 37 přestupků se týkalo občanského soužití (§49), 203 přestupků proti majetku (§50), pět přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§30), 354 přestupků se týkalo porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města – §46 přestupkového zákona.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter