Územně analytické podklady aktualizovány

31. ledna 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2782×

Koncem listopadu roku 2010 byla dokončena první úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP ORP Blansko byly zpracovány v listopadu 2008. Povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, z ustanovení § 28 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Aktualizace ÚAP ORP Blansko je zveřejněna na webových stránkách města Blanska.

Oproti prvním ÚAP, zpracovaným externím subjektem, byla aktualizace zpracována samostatně pracovníky odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, zcela bez využití externí spolupráce. Přínosem bylo, mimo značnou finanční úsporu, i prohloubení znalosti o území a odborný růst participujících pracovníků našeho úřadu.

Splnění tohoto náročného úkolu bylo oceněno ředitelem odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Část ÚAP ORP Blansko byla rovněž použita pro zpracování metodické podpory ostatním úřadům územního plánování, kterou v průběhu roku 2010 zajišťovalo MMR ve spolupráci s krajskými úřady.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter