Obnova zámeckého parku a parčíku u rudoarmějce

3. února 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4395×

Město Blansko získalo ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 90 % na obnovu zeleně v zámeckém parku, v parčíku u rudoarmějce a na ošetření vzrostlých stromů rostoucích na náměstí Svobody.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Koncem minulého roku proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešel dodavatel akce. Podkladem pro realizaci výše uvedené akce je projektová dokumentace včetně inventarizace vegetačních prvků, v rámci které byly vybrány dřeviny určené k odstranění (z důvodů nevhodné druhové skladby, provozní bezpečnosti nebo zdravotního stavu jedinců) a k ošetření.

„Kácení a úpravy v zámeckém parku proběhnou podle projektu, ke kterému se vyjadřovali i památkáři. Na náměstí Svobody jde spíše o ošetření stromů, stejně tak i v parčíku u rudoarmějce. Nová výsadba bude provedena především v zámeckém parku. Z toho je tam hodně křovin a nižších porostů, protože z něj nechceme udělat les. Park by měl být funkční a měl by sloužit k aktivnímu odpočinku,“ je přesvědčený starosta města Blanska Lubomír Toufar.

zámecký park
Zámecký park.

V první etapě prací, která bude zahájena začátkem února, proběhne kácení stromů. I díky již uskutečněnému výběrovému řízení se stihne v době vegetačního klidu. Následně budou vysazeny nové vzrostlé dřeviny, a to v počtu 44 kusů, 406 kusů keřů a popínavých rostlin. V poslední fázi realizace akce dojde k ošetření vybraných dřevin.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter