Počet obyvatel Blanska se drží těsně nad 21.000

7. února 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 6111×

Podle posledních statistických údajů k 3. 1. 2011 má Blansko 21.014 obyvatel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tento počet zahrnuje i cizince, ale již jen jejich orientační počet. Od 1. července matrika neeviduje cizince, a to ani takové, kteří mají trvalý pobyt. Tato agenda přešla pod cizineckou policii a pracovníci matriky se k těmto údajům již nedostanou.

Občanům města Blanska se v roce 2010 narodilo 225 dětí, 179 občanů města Blanska zemřelo. Z Blanska se odstěhovalo 357 občanů, 296 občanů se do Blanska přistěhovalo. V rámci územního obvodu města se přestěhovalo 541 občanů a bylo vedeno 141 řízení ve věci zrušení trvalého pobytu.

K datu 3. 1. 2011 bylo v územním obvodu města Blanska hlášeno k trvalému pobytu 21.014 obyvatel. Z toho 10.201 mužů a 10.813 žen. Z toho počtu 20.171 občanů ČR a 843 cizinců.

Porovnání let 2007–2010, územní obvod města Blanska

 2007200820092010
narozeno 204 220 204 225
zemřelo 172 163 193 179
odstěhováno 347 330 387 357
přistěhováno 246 315 212 296
uzavřená manželství 145 155 76 91
celkem obyvatel 21.042 21.204 21.107 21.014

Statistické údaje (stav k 3. 1. 2011)

Správní obvod úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko

 • počet narozených dětí v roce 2010 (občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko) 616
 • počet osob přihlášených k trvalému pobytu v roce 2010 2.962 (změny)
 • celkový počet obyvatel hlášených k TP ve správním obvodu MěÚ Blansko k 3. 1. 2011 – 55.649

Město Blansko – správní obvod

 • počet narozených dětí občanům města Blanska 225
 • počet narozených dětí občanům města Blanska na území města Blanska 0
 • počet uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko 91, z  toho:
   před MěÚ Blansko 71
   před orgánem církve 20
 • sňatků s cizincem 4
 • údaj o počtu zemřelých občanů v matričním obvodu MěÚ Blansko 332
 • údaj o počtu zemřelých občanů města Blanska 179
 • počet odstěhovaných občanů z města Blanska 357
 • počet přistěhovaných občanů města Blanska 296
 • stěhování v rámci správního obvodu města – počet občanů 541
 • k 3. 1. 2011 je na území města Blanska hlášeno k TP 21.014 obyvatel
 • z  toho občané ČR 20.171 a z toho cizinců 843 (pouze orientační údaj, od 1. 7. 2010 evidence obyvatel nevede v AISEO údaje o cizincích)

Proč se nemění výrazněji počet obyvatel města, když bylo vybudováno poměrně velké množství nových bytů? Dle mínění starosty Lubomíra Toufara došlo ke zvýšení standardu bydlení. Tedy např. že se mladí jen přesunuli od rodičů do nových bytů. Před 5–6 lety hrozilo, že počet obyvatel klesne pod dvacet tisíc. To by znamenalo výrazné snížení příjmů ze státního rozpočtu, které tehdy byly rozdělovány podle počtu obyvatel. To dnes již neplatí. Později se změnil i trend a počet obyvatel se navýšil na dnešních 21 tisíc. „Ve srovnání s jinými městy okresního typu jsme na tom v Blansku ještě dobře,“ ujišťuje místostarosta Jiří Crha a dodává: „Například v Hodoníně obyvatelé ubývají.“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter