Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/12

16. února 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3687×

Ve dnech 8. a 9. února 2011 se na všech blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/12. Přinášíme výsledky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zapsáno bylo celkem 214 dětí (v loňském roce 202 dětí), z toho 19 dětí, kterým byl povolený odklad plnění povinné školní docházky v roce 2010. 

K zápisu se dostavilo 20 dětí (v loňském roce 17), které mají místo trvalého pobytu v jiných obcích, 3 děti mladší 6 let a 2 (v loňském roce 7) cizích státních příslušníků (2× Ukrajina).

u zápisu v ZŠ T. G. M.
U zápisu prvňáčků v ZŠ T. G. M. Zleva: místostarosta Jiří Crha, ředitel školy Pavel Nezval a vedoucí odboru školství František Alexa. Foto: Studio Audiovisual.

O odklad plnění povinné školní docházky požádalo při zápisu 33 zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Ve srovnání s loňským rokem to znamená nárůst počtu žádostí o 74 %.

Z výsledků zápisu lze předpokládat, že k 1. 9. 2011 nastoupí do 1. ročníku základního vzdělávání na blanenských základních školách celkem 181 žáků.

Výsledky zápisu na jednotlivých základních školách

Údaj

Dvorská

Erbenova

ZŠ T.G.M.

Rodkov.

ZŠ a MŠ Salmova

Salmova

Dol. Lhota

Počet dětí u zápisu v roce 2010

42

48

77

39

8

- z toho počet dětí, kterým byl povolen odklad v loňském roce 5 1 9 4 -

Počet dětí s trvalým pobytem v jiné obci

1

6

9

4

0

Počet dětí mladších 6 let

0

0

2

1

0

Počet dětí cizích stát. příslušníků

1

0

1

0

0

Počet žádostí o odklad

7

10

10

6

0

Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku k 1.9.2011

35

38

67

33

8

Předpokládaný počet tříd 1. roč.

2

2

3

2

1*)

*) sloučená s jiným ročníkem

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o tom, jak zákonní zástupci dětí využili práva vybrat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte jinou školu, než školu spádovou.

Trvalý pobyt ve školském obvodu :

Zapsáno na základní školu

Celkem z

ŠO školy

ZŠ a MŠ Dvorská

ZŠ T.G.M.

ZŠ Erbenova

ZŠ a MŠ Salmova

ZŠ a MŠ Dvorská

X

12

0

9

21 (-2)

ZŠ T. G. M.

1

X

14

0

15 (+18)

ZŠ Erbenova

3

16

X

4

23 (-10)

ZŠ a MŠ Salmova

15

5

0

X

20 (-7)

- z toho Blansko 15 5      
- z toho Dolní Lhota 0 0      

Celkem:

19

33

14

13

79

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter