Změny v MHD – zapracované připomínky

15. února 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4503×

V souvislosti se změnami městské hromadné dopravy v Blansku bylo na Město Blansko a společnost KORDIS JMK doručeno cca 40 připomínek k vedení spojů městské, případně i regionální dopravy v Blansku. Změny budou platné od 21. února 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zborovce – Sever – autobusové stanoviště

Mezi nejčastější připomínky patřilo spojení Zborovce – Sever – autobusové stanoviště v ranních hodinách a v opačném směru zpět, zejména se jednalo o  spojení pro školáky. První část těchto připomínek byla zapracována již v  první polovině ledna. Druhá část připomínek je zapracována ke změně od 21.  února, kde je nově zařazen spoj odjíždějící ze sídl. Zborovce v 7.00 h přes sídliště Sever. K úpravě dochází také u školního spoje ze Zborovců v 7.25 h, který nově nepojede ze Spešova. V opačném směru nově zastávku Zborovce obslouží spoje 33 a 35 odjíždějící aut. st. v 15.08 h a v 16.08 h.

Zejména v ranních hodinách bylo požadováno rychlejší spojení Zborovce – autobusová stanice. Vyhověno bylo u spoje 2, který pojede o cca 5 minut později a nebude zajíždět na Sever. U druhého spoje (6) toto zrychlení bohužel není možné, proto došlo pouze úpravám jízdních dob, aby na trase nedocházelo ke zpoždění.

Blansko – Klepačov

Připomínky se také často týkaly spojení z/do Klepačova, kde v ranních hodinách proto dochází ke kompletní změně jízdního řádu. Technologické důvody sice neumožňují vést spoje k osobním vlakům, ale úpravou jízdního řádu budou vytvořeny návaznosti na spěšné vlaky do Brna odjíždějící v 5.53 h a  v 6.51 h. Změnou také dojde ke zlepšení návazností na regionální autobusové linky do Boskovic a Jedovnic.

V ranních hodinách je ještě doplněn nový spoj s odjezdem z Klepačova v 7.04 h. Ve večerních hodinách se podařilo vyhovět připomínce na nový spoj ve 20.40 h. Večerní spoj ve 22.40 h není vzhledem k  vysokým nákladům na jeho zavedení do jízdního řádu zapracován.

K drobné úpravě dochází také u víkendových spojů, kde v odpoledních hodinách nepojede na Klepačov spoj 108 v 17.20 h, ale až v 17.40 h po příjezdech vlaků z Brna a  Letovic nově zavedený spoj 104. Zpět je z Klepačova namísto spoje 109 veden spoj 111 s odjezdem v 18.29 h, na který navazuje rychlík do Brna s odjezdem v  18.54 h. V odpolední špičce pracovních dnů zůstává z technologickýchh důvodů zachován stávající stav, kdy spojení na Klepačov je zajištěno jako přípoj od spěšných vlaků a rychlíků linky R2.

Blansko – Hořice

Úprav jízdního řádu se dočká také linka 152, kde nově budou vedeny spoje 9 a  116 přes Hořice. Již v lednu se povedlo vyhovět připomínce na prodloužení spoje 56 k poliklinice, kam pokračuje tento autobus pod linkovým označením 222.

Část připomínek se týkala také návazností regionálních linek a MHD. Mezi nečastější patřilo spojení Průmyslové zóny a autobusového stanoviště a  spojení v ranních hodinách na Písečnou. Oběma okruhům připomínek bylo vyhově zavedením spojů v požadovaných časech.

Konkrétní přehled změn platných od 21. 2. 2011

Linka 152

 • Nově spoj 9 bude veden přes Olešnou a  Hořice. Přes Olešnou a Hořice pojede také spoj 116. V souvislosti s touto úpravou budou upraveny příjezdy a  odjezdy na zastávkách v Blansku.
 • Bude zřízena zastávka Klepačov, rozc.

Linka 221

 • Spoj 36 pojede pouze z autobusové stanice na Písečnou. Cestující od Metry využijí nového spoje 47 na lince 222, který zajistí dopravu na autobusové stanoviště.
 • Spoj 37 nepojede již na Okružní. Dopravu z odpolední směny od ČKD, Metry a  Průmyslové zóny na Zborovce zajistí nově spoj 50, příjezd na Zborovce 22.25 h.
 • Nové spoje 39 a 40 zajistí dopravu studentů od vlaků na Písečnou.

Linka 222

 • Spoj 1 vynechá zastávku Horní Lhota. Cestující z Horní Lhoty na Průmyslovou zónu mohou využít spojení linkou 234 na Metra, aut.st, kde bude zajištěna návaznost  na spoj 1 linky 222. 
 • Spoj 3 již nebude pokračovat do Dolní Lhoty. Nově spojení do Dolní Lhoty a  Spešova zajistí linka 235 spoj 82 s odjezdem z aut.st. v 7.11 h.
 • Nové spoje 4 a 8 zajistí zlepšení dopravní obsluhy zastávky Zborovce. Spoj odjede za zast. Zborovce v 7.00 h a zajistí často požadované spojení na Sever. Spoj 8 pojede ve dnech školního vyučování v 7.25 h. Již nepojede z  Dolní Lhoty jako doposud – z důvodů zvýšení nedostatečné kapacity.
 • Spoj 6 má upraveny jízdní doby v úseku Metra – autobusové stanoviště
 • Spoj 10, který doposud zajišťoval dopravu z Dolní Lhoty ke školám na sídlišti Sever, vynechá zastávku Zborovce.
 • Nově zavedeny spoje 25 a 47 pro rychlé spojení Metra, Průmyslová zóna k  autobusovému stanovišti. Nově bude možné spojení k vlakovým spojům odjíždějícím z Blanska kolem 14.30 h a 22.30 h.
 • Spoje 33 a 35 nově pojedou přes zastávku Zborovce. Spoj 35 ukončí jízdu na Zborovcích a pojede ze stejné zastávky zpět jako spoj 40. 
 • Spoj 41 nově pojede o 30 minut později z důvodu zajištění návaznosti od jiného vlaku z Brna. Nový odjezd z autobusového stanoviště je stanoven na 19.38 h.
 • Spoj 73 vynechá zastávku pošta a pojede z autobusového stanoviště přímo na zastávku Seifertova.
 • Požadované prodloužení spoje 33 do Horní Lhoty není možné technických důvodů realizovat. Cestujícím však bude garantován přestup na Metra, aut.st. na linku 234. 
 • Spoje 6 a 50 nepojedou přes Horní Lhotu. Spojení z Průmyslové zóny do Horní Lhoty bude možné s přestupem u Metry na linku 234 směr Boskovice.
 • Dopravu z odpolední směny od ČKD (přestup na aut.st), Metry a Průmyslové zóny na Zborovce zajistí nově spoj 50, příjezd na Zborovce ve 22.25 h.

Linka 223

 • Z důvodu zklidnění dopravy v ulici L. Janáčka jsou odpolední a víkendové spoje vedeny ulicí Erbenova.
 • Nově jsou zavedeny spoje do Klepačova v časech 6.55 h a 20.40 h. Zpět z  Klepačova nové spoje pojedou v 7.04 h a v 20.49 h.
 • Dochází k úpravě ranních odjezdů z důvodu lepší návaznosti na rychlíkové spoje do Brna. Nové odjezdy z Klepačova jsou v 5.29, 6.29, 10.29 a 12.29 h. Dochází také k posunům spojů do Klepačova na 5.20, 6.20, 10.20 a 12.20 h.
 • Spoj 27 je prodloužen na Obůrku, v opačném směru jede již z Obůrky spoj 32. 
 • Spoje 19, 22, 23, 28, 35, 36 jsou ukončeny/začínající na Obůrce. Cestující z  Těchova mohou využít linku 233. 
 • Nově bude zapracováno čekání mezi linkami 223 a 233 v Těchově pro zajištění spojení Podlesí – Češkovice.
 • Došlo u úpravě časových poloh spojů u víkendových spojů z/do Klepačova z  důvodu zlepšení návazností na vlaky. Zrušeny spoje 108 a 109, zavedeny spoje 104 a 111.

Linka 235

 • Nově spoj 82 bude veden již autobusového stanoviště jako linka 235. Nový odjezd je 7:11.
 • Spoj 81 bude ze Spešova 12 minut opožděn. Navazující spoj 10 na lince 222 vynechá Zborovce, jinak trasa spoje zůstává (Sever, Poliklinika).
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter