Evropský den logopedie v Nemocnici Blansko

8. března 2011, tiskové zprávy, přečteno: 3005×

Evropský den logopedie je vyhlášen na 6. března. Nemocnice Blansko tento den považuje za významný a ráda by při této příležitosti tento obor více přiblížila veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Logopedie jako obor poskytuje péči u poruch hlasu, řeči, jazykového vyjadřování, u kombinovaných postižení, po cévní mozkové příhodě či po úrazech hlavy.

Logopedická ambulance Nemocnice Blansko poskytuje péči dětské i dospělé populaci s narušenou komunikační schopností. Uplatňuje zcela individuální přístup k jednotlivým klientům i pacientům.

Péče je poskytována ambulantní formou, kdy klienti dochází do logopedické ambulance dle předchozího telefonického či osobního objednání, následné návštěvy probíhají jedenkrát za týden či jedenkrát za čtrnáct dnů.. Dále je provozována u lůžka pro hospitalizované pacienty Nemocnice Blansko na jednotlivých lůžkových odděleních.

Využívány jsou metody pro stimulaci jemné motoriky mluvidel, uvolnění svalů v okolí úst, metody pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost), neurokognitivní přístup pro pacienty po cévní mozkové příhodě aj. Do terapie jsou vkládány neverbální techniky – prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, také práce s hlasem a dechovou ekonomikou.

Logopedická intervence je v celém rozsahu hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Klienti si hradí pouze tzv. regulační poplatky ve výši 30,- Kč a to při první návštěvě a při kontrolních či cílených vyšetřeních (zhruba jedenkrát za dva měsíce). Ostatní návštěvy jsou bez poplatků.

Logopedie dále nabízí paletu komerčních programů pro širokou veřejnost – např. programy speciální péče pro děti zaměřené na podporu koncentrace pozornosti (KUPOZ) a rozvoj všeobecných předpokladů pro vstup dětí do ZŠ (KUPREV). Cena těchto programů je 190,-Kč za hodinu. V neposlední řadě poskytujeme Potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání a to na střední i vysoké školy. Tyto výkony si klienti hradí dle ceníku přímých úhrad NB.

Pro dospělé klienty začala v loňském roce ambulance pořádat skupinovou terapii. Klienti s podobným problémem se schází jedenkrát za čtrnáct dnů. Skupina je vedena logopedem. Tato forma terapie je velmi oblíbená a má vysoký pozitivní efekt jak na rozvoj komunikačních schopností, tak pro psychickou stránku každého jedince.

Další informace lze získat osobně v logopedické ambulanci nebo na tel. 516 838 391, e-mail: logopedie@nemobk.czwww.nemobk.cz.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter