Úřad loni řešil přes šest set přestupků řidičů

13. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3529×

Odbor vnitřních věcí má ve své kompetenci mj. vše, co se týká dopravních přestupků, řidičských průkazů a registru vozidel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Statistika dopravních přestupků za rok 2010

V roce 2010 bylo k vyřešení na odbor vnitřních věcí zasláno celkem 604 přestupků. Z tohoto počtu jich bylo 142 odloženo (většinou osoba blízká), příkazním řízením vyřešeno 223 (méně společensky nebezpečné přestupky) a ve správním řízení 205. Na pokutách jen za dopravní přestupky bylo v roce 2010 uloženo celkem 2.332.380 Kč.

Vyřešené přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • 204 – jiné jednání vč. nepřipoutání, dopravní nehody se škodou do 100 tis. Kč
 • 121 – překročení dovolené rychlosti
 • 89 – jízda pod vlivem alkoholu
 • 51 – ostatní přestupky na úseku dopravy
 • 32 – jízda bez řidičského oprávnění
 • 23 – telefonování za jízdy
 • 14 – dopravní nehoda – škoda vyšší než 100 tis. Kč
 • 12 – odjetí od dopravní nehody se škodou nižší než 100 tis. Kč
 • 11 – vozidlo technicky nezpůsobilé či neregistrované
 • 10 – nedání přednosti
 • 7 – odmítnutí podrobit se vyšetření-alkohol, návyk. látka
 • 6 – nedovolené předjíždění
 • 2 – dopravní nehoda jiná než je uvedeno
 • 3 – řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost
 • 1 – porušení omezení jízdy některých vozidel
 • 1 – provozovatel vozidla svěřil vozidlo neznámé osobě
 • 1 – ostatní přest. proti pořádku ve státní správě
 • 0 – dopravní nehoda s ublížením na zdraví

V loňském roce bylo uloženo 85 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Ve 113 případech se rozhodovalo o vrácení řidičského oprávnění. Zadržení řidičského průkazu se řešilo ve 121 případech.

Činnost na úseku agendy řidičů

V působnosti úřadu je osm autoškol. Loni bylo uděleno 976 řidičských oprávnění. Vyzkoušeno 840 žadatelů, ale bezmála třetina z nich (252) neuspěla při první zkoušce. Opakovaných zkoušek bylo nakonec celkem 413. Za loňský rok přibylo na Blanensku 663 nových řidičů. 104 řidičů dosáhlo 12 bodů. Nějaké body byly odečteny 2.443 mužům a 439 ženám.

Činnost na úseku registru vozidel

Zde bylo loni provedeno celkem 13.601 úkonů (změn), např. registrace vozidla, změna provozovatele, trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru ... U 477 dovezených vozidel (Itálie, Německo, Francie) byla schválena technická způsobilost. Trvale vyřazeno bylo 1.111 vozidel, dočasně 541.

Taxislužba 

Taxislužeb je evidováno 16. Registrovaných vozidel je kolem osmdesáti. Vydáno bylo loni 21 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter