Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města Blansko na rok 2011

15. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2730×

První návrh rozpočtu byl asi o 500 milionů vyšší než možnosti Města. V několika jednacích kolech od listopadu loňského roku se podařilo vytvořit vyrovnaný rozpočet.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K rozpočtu se konal seminář pro zastupitele. Účastnila se ho i opozice. „Jediný větší problém představovala položka úspor energií ve školských zařízeních. Dlouho jsme zvažovali, zda budeme realizovat projekt revitalizace dvou základních a jedné mateřské školy za necelých 60 mil. Kč, který byl již dvakrát v rozpočtu. Z důvodu nutnosti uhrazení 34 milionů na stavbu kompostárny byly ale tyto prostředky kráceny,“ přiblížil jednání starosta města Blanska Lubomír Toufar.

Rozhodnuto bylo nakonec nezateplovat kompletně, ale jen vyměnit okna ve čtyřech školách – v ZŠ Erbenově (zde dokončit započatou výměnu), ZŠ Dvorské, MŠ Údolní a mimo původní plány také v ZŠ T. G. M. Celkový objem prostředků na tuto akci je 20 milionů, splatný ve dvou následujících letech. Z tohoto výčtu byla vynechána ZŠ Salmova, která výměnu oken rovněž nutně potřebuje, protože se kvůli úsporám zvažovalo její přesunutí. Tyto plány byly ale nakonec přehodnoceny.

V rozpočtu byla vytvořena poměrně velká kapitálová rezerva, tedy prostředků na investice. Ta je v roce 2011 ve výši 120,7 milionů korun. Což je nemalá částka, která přispěje k částečnému naplnění programového prohlášení. V jednosměrné ulici u pošty by mělo vzniknout 17 nových parkovacích míst. Parkování by mělo být letos vyřešeno také v ulicích Sloupečník, Pekařská. Za tři miliony korun proběhne digitalizace kina a 1,5 milionu je vyčleněno na dětská hřiště v Blansku.

Na revitalizaci nádvoří a vnitřních prostor zámku je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů Kč, ale použity budou jen za předpokladu získání dotace z regionálního operačního programu. Revitalizací by mělo projít i předzámčí. „Když lidé přijedou do Blanska, tak ho nevidí a ani neví kde je. Je potřeba to více otevřít. Představu máme takovou že vedle stávající hasičky v místě tržnice bude průchod a měl by se tak otevřít pohled na zámek z ulice Rožmitálovy. Vyřešit se musí celé území. Realizace ale bude po etapách,“ míní starosta.

V rozpočtu je dále na dopravu 9 milionů Kč, na školství asi 25 milionů Kč, na kulturu 25 milionů Kč, na tělovýchovu a zájmovou činnost 10 milionů Kč, na bydlení 15 milionů Kč, na životní prostředí 35 milionů (ale 34 mil. Kč z toho je na kompostárnu). Na sociální oblast – nové byty – 6 milionů Kč a na technologické centrum – vybavení městského úřadu výpočetní technikou pro zajištění jeho chodu – 7 milionů Kč (85 % z této částky je z dotace, jen 15 % bude dokryto z rozpočtu Města Blansko). Připraveno je i 8 mil. Kč na revitalizaci sídliště Sever.

Na průběžné financování jsou použity i prostředky z prodeje bytů podle pravidel ve výši 44 milionů korun. Z této částky již půjde šest milionů na revitalizaci bytových domů, v nichž došlo k prodeji bytů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter