Světový den ledvin v Nemocnici Blansko

10. dubna 2011, tiskové zprávy, přečteno: 2950×

Každý, kdo patří do rizikové skupiny, tedy hlavně lidé s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, obézní, kuřáci, starší lidé a ti, v jejichž rodinách se onemocnění ledvin vyskytlo, by měli vyšetření ledvin cestou svého praktického lékaře nebo na jeho doporučení v nefrologické ambulanci podstoupit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zájemci mohli ve čtvrtek 10. března 2011 navštívit Nemocnici Blansko, kde byli bezplatně vyšetřeni v nefrologické ambulanci. Ve spolupráci s pracovníky z biochemické laboratoře bylo tento den vyšetřeno 119 klientů. Vyšetření sestávalo z měření krevního tlaku, vyšetření hladiny cholesterolu, moči a výpočtu filtrační funkce ledvin. Sedmdesát pět procent vyšetřovaných klientů bylo starších 50 let, přičemž nejsilněji byla zastoupena věková kategorie mezi 60–70 roky, ze které byla jedna třetina klientů. Dvě třetiny vyšetřovaných byly ženy.

„Z celkového množství vyšetřených pro záchyt snížené filtrační funkce ledvin bylo k podrobnému nefrologickému vyšetření doporučeno 49 pacientů, tedy 42 % z celkového počtu. Pro patologii moči, krevního tlaku a cholesterolu bylo ke kontrole cestou praktického lékaře doporučeno 34 vyšetřovaných, tedy více než třetina ze všech klientů. Při trvání patologie očekáváme tyto pacienty také v naší ambulanci,“ uvedla k výsledkům primářka nefrologického oddělení Jindřiška Brabcová.

Tato akce se konala podruhé a opět ji lze označit za zdařilou, a to především co do počtu vyšetřených a také zachycených patologií. Část pacientů se již vrací na oddělení k objednání na podrobnější vyšetření.

„Jak jsem již uvedla v minulém roce, často se setkáváme s pacienty s vážným onemocněním ledvin, kteří o své nemoci neví, neboť probíhá zejména v méně pokročilých stadiích bez výraznějších příznaků. I v České republice je každoročně zahájena dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u nichž se o chronickém onemocnění ledvin nevědělo. Tímto způsobem takovému průběhu můžeme buď zcela předejít, nebo alespoň průběh postupného zániku funkce ledvin zpomalit a na některou z očišťovacích metod pacienta důkladněji připravit,“ vyzdvihuje význam preventivních vyšetření primářka Brabcová.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter