Strážníci se zaměřili na rekreační oblast

5. května 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3356×

Nádrž Palava, jakožto rekreační oblast, podléhá přísnému režimu upravenému vyhláškou. Mimo jiné např. vymezuje, kam v této oblasti smí psi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 30. dubna 2011 v dopoledních hodinách prováděla hlídka strážníků Městské policie Blansko kontrolu rekreační oblasti Palava. Při této kontrole spatřila psa bojového plemene, jak se na volno a bez košíku koupe v nádrži. U psa se pohyboval muž, který až poté, co ho hlídka upozornila na skutečnost, že je do oblasti zakázán vstup se psy a jejich koupání v nádrži, psa přivolal a opatřil košíkem.

Následně muž hlídce sdělil, že si sice všiml tabule se zákazem, ale že jeho pes měl žízeň, a proto jej pustil do vody se napít, a výtky strážníků bere jako zbytečnou buzeraci jeho osoby a na strážníky si bude stěžovat. Vzhledem k tomu, že ve věci bylo dáno podezření ze spáchání přestupku, vyzvali ho strážníci k prokázání totožnosti.

V muži byl zjištěn 31letý občan z Brna, kterému strážníci sdělili, že se dopustil přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy podle § 46/2 přestupkového zákona a to porušením obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2001. Muž opět s přestupkem nesouhlasil, odmítl zaplatit navrženou pokutu v blokovém řízení a činnost hlídky okomentoval nepublikovatelnými výrazy. Poté byl hlídkou poučen, že jeho přestupek bude oznámen místně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řízení a z místa byl i se psem vykázán.

Shora uvedený případ není zrovna ojedinělý. Činnost strážníků MP Blansko je mimo jiné zaměřena i na dodržování obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“. Děje se tak na základě četných stížností a upozornění občanů, kteří poukazují na neukázněné a bezohledné chování některých chovatelů psů, kteří nerespektují pravidla chování v této lokalitě.

Citovaná vyhláška mimo jiné zakazuje:

  • vodit psy s výjimkou označených přístupových cest (s výjimkou policejních psů při pochůzkách a zásazích)
  • volný pohyb psů na všech plochách rekreační oblasti
  • koupání psů a jiného zvířectva v nádrži

Za porušení této vyhlášky hrozí přestupci na místě pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení až do výše 30.000 Kč.

Mgr. Stanislav Sotolář, zástupce ředitele MP

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter