Výstavba nového bytového domu v Blansku, v lokalitě SEVER III

24. května 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4366×

Dne 11.03.2011 zveřejnilo město Blansko záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytového, popř. bytových domů a souvisejících staveb, tzn. souvisejících komunikací a zelených ploch.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výstavba by měla probíhat na v současné době travnaté ploše, podél místní komunikace ulice Dvorské směrem k autobusové točně na sídlišti SEVER III.

Po ukončení výstavby bude dle zveřejněného záměru investorovi odprodán pouze pozemek, zastavěný bytovým domem. Záměr města včetně přílohy zůstává zveřejněn na elektronické úřední desce města Blanska až do 21. 9. 2011, kde se mohou zájemci i veřejnost s podrobnostmi záměru města a lokalitou určenou k výstavbě seznámit.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter