Zábrany proti lhostejnosti

20. května 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3024×

I tak lze nazvat opatření probíhající v těchto dnech na novém dětském hřišti Písečná. To bylo vybudováno kromě vlastních zdrojů města (cca 40 %) tak z prostředků státu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na toto hřiště činily cca 1,9 mil. Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vyjma herních prvků je součástí prostoru tohoto hřiště intenzivní parková výsadba zeleně, jednak z důvodu vytvoření parkového charakteru hřiště, zároveň plnící funkci stabilizace svahů.

Po 5 měsících provozu je tato zeleň z 30 % zlikvidována a město je nuceno ji obnovit. Tzn. obnovit a důsledně ochránit před vnikem dětí a jejich nenechavých rukou. To, že děti takové jsou je všeobecně známo, stejně jako to, že rostou pekelně rychle.

dětské hřiště

Spoluexistence zeleně a hracích ploch má učit děti, za podpory jejich rodičů a dospělých, vzájemnému respektování potřeb organických a živočišných druhů. A v tuto chvíli vstupuje do role ona lhostejnost dospělých a jejich netečnost.

I na dětském hřišti platí pravidla a toto veřejné prostranství je stejně jako ostatní plochy sídliště vizitkou kultury, vzdělanosti a inteligence chování lidí toto hřiště užívající.

Važme si toho, co máme a snažme se hodnoty udržet třeba tím, že děti upozorníme, ať neničí místa která nejsou určena ke hraní.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter