Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Městská policie a měření rychlosti s novým zákonem

11. června 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4327×

Zatím strážníci měří rychlost v úsecích vyznačených přenosnými značkami. To se od srpna změní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novela zákona ruší povinnost, aby místo měření rychlosti obecní policií bylo povinně označováno dopravními značkami. Značkou nebudou muset být označeny ani stacionární radary. Na dotazy odpovídá zástupce ředitele městské policie Stanislav Sotolář.

Jak vypadá praxe měření doposud?

Co se týká současné praxe, rychlost vozidel měří strážníci městské policie v úsecích určených policií podle koordinační dohody uzavřené mezi Policií ČR a městem Blanskem. Pro obecní policii v navržené novele zůstává zákonné zmocnění měřit rychlost vozidel výhradně na místech určených policií a v součinnosti s ní (ve smlouvě jsou zmíněny nejproblémovější úseky, např. v Blansku ulice Poříčí a Svitavská, Gelhornova, Masarykova, Dvorská nebo Brněnská – pozn. redakce).

Jaké přináší takové měření výsledky?

Ročně MP Blansko zjistí cca 350 přestupků, které buď řeší udělením blokové pokuty, nebo oznámením přestupku správnímu orgánu. Při  použití povinného dopravního značení je účinek na neukázněné řidiče velmi problematický, v některých úsecích, jako jsou např. integrované části města, téměř nulový. Z logiky věci si řidiči navykli na to, že když nevidí značku, mohou jet rychleji než připouští zákon a naopak.

V samotném městě je to různé úsek od úseku. Podle našich zkušeností záleží na hustotě provozu a na množství jiných dopravních značek, různých reklam a poutačů, kdy řidiči často přehlédnou dopravní značení avizující měření rychlosti a nedodrží předepsanou rychlost.

Jak často měří strážníci dodržování povolené rychlosti?

Měření rychlosti není, jak často slýcháme od některých přistižených přestupců, hlavní náplní práce strážníků. Provádíme je několikrát do měsíce.

Jsou změny v zákoně pro vás přínosné?

Z výše uvedených důvodů změny v zákoně vítáme, určitě to přispěje k efektivnějšímu postihu nepolepšitelných řidičů.

městská policie

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík