Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště Palava – vybírat si bude veřejnost

21. června 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3568×

Nový způsob výběru nejlepší řešení dětského hřiště dle názoru veřejnosti vyzkouší investiční odbor.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 8. června 2011 byla zveřejněna na profilu veřejného zadavatele Město Blansko veřejná zakázka malého rozsahu na kompletní dodávku rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště Palava. Jedná se o dětské hřiště u stejnojmenné vodní nádrže Palava I. Zajímavostí této veřejné zakázky je nový postup, který bychom chtěli touto zakázkou prověřit.

Je dána pevná a nepřekročitelná cena – 1.200.000 Kč vč. DPH, za kterou budou uchazeči nabízet služby, dodávky a stavební práce. Město posoudí kvalifikace a technickou správnost navrženého řešení uchazečem ve smylsu zadávacích podmínek.

Součástí dodávky je např. zpracování projektové dokumentace k legislativnímu povolení akce ze strany Stavebního odboru Městského úřadu Blansko, legislativní povolení stavby Stavebním odborem Městského úřadu Blansko, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geodetické zaměření, vlastní realizace stavby, geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění dopravního značení po dobu stavby – bude-li třeba, atesty a certifikáty použitých výrobků a zabudovaných materiálů, zkoušky kvality díla, revizní zprávy.

Nabídky, které splní všechny náležitosti a postoupí, budou předloženy veřejnosti k výběru dle jejího názoru nejlepšího řešení. Hlasování bude probíhat formou ankety, a to zasíláním hlasovacích e-mailů na blansko.ankety@gmail.com a anketní lístky doručené na podatelnu města. Připsat lze i odůvodnění, proč právě řešení, pro které občan hlasuje, považuje za to nejvhodnější.

Proto kdo má zájem podílet se na rozvoji města, nechť sleduje stránky města www.blansko.cz, kde se v nejbližší době objeví další podrobnosti.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter