Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Z činnosti městské policie – květen 2011

17. června 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3692×

Strážníci Městské policie Blansko za měsíc květen letošního roku zaznamenali celkem 246 přestupků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedním z hlavních úkolů městské police podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce, dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Strážníci Městské policie Blansko za měsíc květen letošního roku zaznamenali celkem 246 přestupků. Nejvíc jich bylo řešeno právě v dopravě – celkem 151, zejména se jednalo o porušení zákazu zastavení a stání, zákaz vjezdu, stání v křižovatce a na chodníku. Z těchto přestupků bylo 83 řešeno v blokovém řízení uložením pokut v celkové výši 42.700 Kč.

parkování v zákazu
Často pokutované místo – zákaz zastavení na ulici Seifertově před přechodem pro chodce.

Druhým nejčastějším přestupkem bylo porušení obecně závazné vyhlášky nebo nařízení obce. Zde především strážníci sankcionovali porušení zákazu volného pobytu psů na veřejném prostranství a nezaplacení parkovného na placených parkovištích ve městě. Celkem bylo vyřešeno 36 přestupků, z toho pokutou v blokovém řízení 22 případů v souhrnu za částku 7.300 Kč.

Častým proviněním byly i přestupky proti majetku, v drtivé většině zahrnující krádeže zboží v obchodech. Těchto bylo na městskou policii oznámeno celkem 26, hlavně z velkých supermarketů. Pachatelům těchto přestupků byly uloženy blokové pokuty za celkem 18.600 Kč. Strážníci v měsíci květnu uložili za přestupky 151 pokut v blokovém řízení za 74.300 Kč, druhou nejčastější sankcí byla domluva (72) a 23 případů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Stanislav Sotolář
zástupce ředitele MP

Platné obecně závazné vyhlášky

Plné znění všech platných vyhlášek najdete na www.blansko.cz/urad/dok-vyhlasky.php.

Vyhláška č., platnost od

11/2010, 1. 1. 2011
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10/2010, 1. 1. 2011
Vyhláška o místních poplatcích

9/2010, 1. 1. 2011
Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

6/2009, 1. 1. 2010
Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko

4/2009, 1. 7. 2009
Vyhláška o Městské policii Blansko

3/2009, 1. 7. 2009
Vyhláška, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 6/2004 o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku

1/2009, 1. 7. 2009
Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

3/2007, 1. 1. 2008
Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku

2/2007, 8. 10. 2007
Vyhláška, kterou se ruší Vyhláška č. 2/1997 – Městského zastupitelstva Blansko, o vytvoření použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami...

1/2007, 26. 6. 2007
Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku...

3/2006, 1. 1. 2007
Vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko

1/2006, 26. 6. 2006
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko

8/2005, 4. 1. 2006
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko

7/2005, 1. 1. 2006
Vyhláška o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku

6/2005, 29. 12. 2005
Vyhláška o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko

11/2004, 6. 1. 2005
Vyhláška o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy

8/2004, 5. 10. 2004
Vyhláška o znaku a vlajce města Blanska

5/2004, 8. 7. 2004
Vyhláška o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska

4/2004, 1. 1. 2005
Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

2/2004, 13. 4. 2004
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko

2/2003, 14. 10. 2003
Vyhláška  o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko

9/2002, 28. 12. 2002
Vyhláška o závazných částech Regulačního plánu Blansko — Střed města

6/2002, 22. 10. 2002
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002

4/2002, 20. 6. 2002
Vyhláška o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

3/2002, 5. 7. 2002
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002

2/2002, 9. 4. 2002
Vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko

1/2002, 25. 3. 2002
Požární řád města Blanska

8/2001, 1. 1. 2002
Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blanska

3/2001, 19. 7. 2001
Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov

1/2001, 22. 3. 2001
Vyhláška, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“

Platná nařízení

Plné znění všech platných nařízení najdete na www.blansko.cz/urad/dok-narizeni.php.

8/2010
Nařízení, které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a kterým se vymezují chodníky ve městě Blansku, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2/2010
Nařízení, kterým se ruší Nařízení č. 5/2009 které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a vymezuje neudržované úseky chodníků ve městě Blansku.

3/2003
Nařízení o stání vozidel ve městě Blansku 

městská policie