Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“

11. července 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 7577×

Město Blansko připravuje rekonstrukci dětského hřiště Palava. Jeho součástí bude mimo jiné i odstranění nevyhovujících herních prvků, doplnění dopadových plocha rozšíření o nové herní prvky, a příp. doplnění o fitness prvky apod. Návrh není definován Městem Blansko, ale firmami mající o realizaci dětského hřiště zájem. Jejich návrhy Vám předkládáme k posouzení. Hlasovat můžete do 25. 7. (Doplněny průběžné výsledky)

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Průběžné výsledky k 25. 7. 2011

 • Varianta A – 65 hlasů
 • Varianta B – 2 hlasů
 • Varianta C – 11 hlasů
 • Varianta D – 25 hlasů
 • Varianta E – 5 hlasů
 • Varianta F – 57 hlasů
 • Celkem 165 hlasů

hlasování graf

Opakující se chyby zneplatňující Vaše hlasování:

 1. opakované hlasování
 2. nevyplněný anketní lístek
 3. hlasování i za děti mladší 10 let
 4. neúplné údaje hlasujícího

Věnujte, prosím, pozornost podmínkám pro hlasování. Viz níže.

Anketní lístek „REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PALAVA“ je určený pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Blansku nebo jeho městských částí.

JAK HLASOVAT:

Máte li zájem, aby vyhrála ta varianta, která se Vám nejvíce líbí, je nezbytně nutné vyplnit tento anketní lístek (ke stažení na konci stránky) a ten:

 • buď v papírové podobě doručit na jednu z podatelen radnice, a to na nám. Svobody 3 nebo nám. Republiky 1

 • nebo zaslat na adresu Město Blansko, odbor INV, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko

 • nebo je možné taktéž zaslat elektronicky na adresu: blansko.ankety@gmail.com

KDE SI MOHU PROHLÉDNOUT VARIANTY?

Jednotlivé varianty jsou představeny zde (všechny jako PDF prezentace):

DO KDY HLASOVAT:

Písemné anketní lístky musí být doručeny na radnici města nejpozději do: pondělí 25. 7. 2011 do 16.00 h.

Elektronický anketní lístek odeslat nejpozději do pondělí 25. 7. 2011 do 24.00 h.

KDO MŮŽE HLASOVAT:

Hlasovat smějí pouzedospělí občané a jejich děti od 10 let, s trvalým bydlištěm ve městě Blansko a jeho městských částí. Děti od 10 let hlasují prostřednictvím svých rodičů.

HLASOVACÍ PRAVIDLA:

ANKETNÍ LÍSTEK MÁ TOLIK HLASŮ, KOLIK OSOB VYPLNÍ POŽADOVANÉ ÚDAJE. KAŽDÁ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLAS (NELZE HLASOVAT OPAKOVANĚ).

POČTU OSOB, KTERÉ VYPLNÍ ANKETNÍ LÍSTEK MUSÍ ODPOVÍDAT POČET KŘÍŽKŮ U VARIANT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE STÁVÁ ANKETNÍ LÍSTEK NEPLATNÝ.

PŘ.: RODINA 4 OSOBY, DVĚ DĚTI 10 A 12 LET. VARIANTA XX – 2 KŘÍŽKY, VARIANTA YY – 1 KŘÍŽEK, VARIANTA ZZ – 1 KŘÍŽEK

VARIANTA ZÍSKÁVÁ HLASY ZA KAŽDÝ KŘÍŽEK. V PLATNÉM ANKETNÍM LÍSTKU.

OVĚŘENÍ PLATNOSTI HLASOVACÍHO LÍSTKU:

Každý anketní hlas bude ověřen v registru obyvatel, a nebude li obsahovat rozpor, bude zařazen do hlasování.

Návrh hřiště, který dostane nejvíce hlasů, bude realizován v roce 2011.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyplněním a odesláním tohoto anketního lístku vyjadřujete Městu Blansku souhlas ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pro potřeby této ankety.

Anketní lístek ke stažení:

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter