Investiční akce o prázdninách

5. července 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3165×

Léto neznamená vždy jen dovolenou a odpočinek. O prázdninách se uskuteční nebo bude v Blansku a městských částech zahájeno mnoho investičních akcí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedna z těch větších již začala. „Již probíhá rekonstrukce městských lázní. Opravuje se vzduchotechnika a plášť střechy. Opravy se dočká i stěna, na níž byla mozaika,“ informuje místostarosta Jiří Crha a doplňuje hned další: „Právě vypisujeme výběrové řízení na digitalizaci kina. Zde předpokládám, že do konce měsíce září bude výměna hotova.“

V Blansku se uskuteční také dvě velké opravy komunikací, které na nějakou dobu ovlivní provoz ve městě. Jednou z nich je rekonstrukce ulice Hybešovy včetně sítí a vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o nedávno zjednosměrněný úsek silnice od hlavní pošty směrem do města. Tato akce proběhne ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací. Tou druhou je oprava ulic Masarykovy. Zahájena má být koncem prázdnin a opravena bude část komunikace od kruhového objezdu u okresu po křižovatku s ulicí Bartošovou.

V letních měsících také začnou práce na realizaci Regenerace sídliště Sever – I. etapa. „Na tu jsme získali dotaci 4 miliony Kč. První etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště za Salmovou školou a u věžáků nad bowlingem na ulici Dvorské rozšíření komunikace, nová parkovací místa a dětské hřiště,“ vyjmenovává Crha.

Za pomoci další dotace vzniknou v domě s pečovatelskou službou dva podporované byty přeměnou z nebytových prostor. Opraveno a rozšířeno má být dětské hřiště na Palavě. Připravuje se projekt. O způsobu výběru finálního řešení hřiště píšeme v článku Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště Palava – vybírat si bude veřejnost.

Oprav se dočká i městský kulturní stánek. V Dělnickém domě opraví šatnu pro účinkující a stěny za jevištěm. V obou případech se jedná o rekonstrukci elektroinstalace a nové omítky.

Bezbariérové nájezdy dostanou chodníky na ulicích Wolkerově a Mlýnské. Opraveny budou dva dlouhé a frekventované úseky chodníků. Jednak ten, který vede k poliklinice na ulici Boženy Němcové a pak chodník na ulici Sušilově od křižovatky až po sídliště Písečná. Další chodníky pak plánuje město opravit na podzim.

Sadové úpravy zkrášlí okolí bytových domů Pekařská a Sloupečník a vyčištění se dočká propustek pod silnicí na Češkovice. Probíhá oprava střechy na bytovém domě na Písečné.

Spousta drobných i větších oprav proběhne ve školách – dokončení výměn oken a dveří a oprava schodiště v ZŠ Dvorské, oprava střechy v ZŠ Erbenově, výměna přívodu vody a sanace vlhkosti v ZŠ T. G. M. V mateřských školách přes prázdniny opraví WC, vstupní brány, výtah nebo střechu a mnoho dalších menších závad.

Na závěr připravované investiční akce v městských částech. Hořice – úprava komunikace po kanalizaci, Těchov – rozšíření veřejného osvětlení a oprava chodníků, Olešná – oprava chodníku, Lažánky – odvodnění u autobusové zastávky u penzionu Ježek.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter