Město Blansko buduje technologické centrum pro spisovou službu obcím ve správním obvodu

1. července 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 2989×

V rámci elektronizace veřejné správy by mělo sloužit obcím ve správním obvodu k hostování spisové služby. Zavádění elektronické spisové služby definuje zákon č. 499/2004 o spisové službě a archivnictví. Ten stanovuje i termíny, do kterých musí obec vést elektronickou spisovou službu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Integrovaný operační program EU

Město Blansko zastřešilo tento projekt a požádalo o dotaci na vybudování technologického centra z Integrovaného operačního programu „Na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“. Celková částka řešení a současně uznatelné náklady je 6,707 mil. Kč. Dotace činí až 85 %. Žádost byla směrována do všech tří částí:

  1. Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností včetně zajištění povinných služeb.
  2. Pořízení elektronické spisové služby obcí s rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
  3. Vnitřní integraci úřadu obce s rozšířenou působností.

Projekt zahrnuje pořízení serverů a programového vybavení, zařízení pro zálohování dat, elektronickou spisovou službu a úpravu síťového prostředí městského úřadu. Technické řešení obsahuje mj. zálohování dat ve dvou budovách MěÚ Blansko. Bude tak zajištěn neustálý provoz i bezpečnost uložených dat.

Obcí ve správním obvodu je přes 40, ale zájem o účast na tomto projektu nakonec projevilo jen 32 z nich. Jedná se o menší obce, které nemají vlastní matriku. Např. Jedovnice, Rájec nebo Adamov již mají vlastní řešení.

Z výše uvedeného počtu jich 29 má zájem o hostovanou spisovou službu se všemi navazujícími službami včetně zálohování. Zbývající tři obce získají vlastní plnou licenci – počítače si tak musí zajistit samy. Dokumenty ale mohou ukládat na společné zálohovací zařízení.

Zálohování je negarantované. Dokumenty budou uloženy jen po omezenou dobu. V dohledné době se má rozhodnout, jak se s nimi naloží dál. Zda budou elektronicky skartovány (smazány), nebo zda budou převedeny do trvalého úložiště, které má zaštítit Jihomoravský kraj.

Školení na spisovou službu už město Blansko provádí. Pověření pracovníci obcí tak mohou kdykoliv přijet, a zdarma se zaučit na toto nabízené řešení spisové služby.

V plánu je realizace přes prázdniny a provoz centra se rozjede od konce září.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter